Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2022-жылдын 12-августундагы № 246-л буйругу менен борбордук аппаратынын жана Аймактар аралык башкармалыгынын ички кадрлар резервине киргизилди:

Вакансии
16-Август 2022-ж.

1) мамлекеттик жарандык кызматынын башкы административдик кызмат орундарына киргизилсин: 

эл аралык кызматташтык жана тышкы жардам чөйрөсүнө:

Касенова Аида Шаршеналиевна;

Мусуралиев Суйунтбек Иратбекович;

Тургунбаева Асель Абдыракмановна.


салык саясаты чөйрөсүнө:

Мусуралиев Суйунтбек Иратбекович.


2) мамлекеттик жарандык кызматынын улук административдик кызмат орундарына киргизилсин:

эл аралык кызматташтык жана тышкы жардам чөйрөсүнө:

Джеенкулов Максат Багышбекович;

Касенова Аида Шаршеналиевна;

Тургунбаева Асель Абдыракмановна;

Туркбаева Жазгуль Рафиковна;

Эркинбаева Сонун Арстанбековна.


мамлекеттик тил жана лингвистикалык экспертиза чөйрөсүнө:

Асангазиева Рахат Эсенбековна; 

Өзгөрүшова Сагын.


мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо чөйрөсүнө:

Адылов Нурланбек Адылович;

Ташболотов Нургазы Бактыярович;

Ходжаева Асель Кыдырмаевна.


3) мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жарандык кызматынын кеңже административдик кызмат орундарына киргизилсин:

Ашикеев Нурсултан Жилкелдиевич;

Джидебаев Улан Жусупович;

Жумабеков Адилет Бактыбекович;

Калыдинова Жибек Айниевна;

Мадалканова Мирайым Мадалкановна;

Нуркалиев Амантур Кубанычбекович; 

Ташболотов Нургазы Бактыярович;

Шергазиев Санжар Жалилович;

Эсенова Алтынай Кенжебековна.

              

              Резервистер документтерди берүүдө көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары, кызмат орду жана иштеген жери, билими өзгөргөн учурларда персонал менен иштөө боюнча бөлүмүнө кабарлашы керек.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу