Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин борбордук аппаратынын жана Аймактар аралык башкармалыгынын (мындан ары -Министрлик) мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кабыл алуу боюнча ачык сынакка катышкан талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү ГРАФИГИ:

Вакансии
12-Июнь 2024-ж.

Өтчү жери: Бишкек ш., Чүй пр., 106, Кичи зал (3-кабат)

2024-жылдын 14-июну

Катышуучуларды каттоо паспорт менен жүргүзүлөт, эгерде жүйөлүү себептер менен паспорту жок болгон учурда (алмаштыруу же жоготууну ырастаган тиешелүү документтерди көрсөтүү менен) ишке ашырылат.


Административдик кызмат орундарынын башкы тобу боюнча:

эл аралык кызматташтык жана тышкы жардам чөйрөсүндө:Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Кадыров Радмил Джаныбекович

9:20

2

Тыныбеков Бекжан Шадимуратович

макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Ахматов Таалайбек Бердибекович

9:30

2

Богданов Алексей Сергеевич

3

Каримов Алибек Абдыганиевич 

4

Садовникова Валерия Викторовна

5

Уметалиев Аскат Абдылашымович
Административдик кызмат орундарынын улук тобу боюнча:

макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Ахматов Таалайбек Бердибекович

10:00

2

Джумалиева Канышай Толобековна

3

Жамангулов Төлөгөн Нарынбекович

4

Каримов Алибек Абдыганиевич 

5

Кемелова Асел Дуйшенбековна

6

Кыдырова Индира Эсенбековна

7

Ормонова Назгул Каныбековна

8

Садовникова Валерия Викторовна

укуктук колдоо жана экспертиза чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Алмасбеков Данияр Алмасбекович

10:30

2

Аскарбеков Алинур Уланович

3

Закиров Эл-Кынан Магаматкулович

4

Султанбаев Атай Орозмамбетович


Административдик кызмат орундарынын кенже тобу боюнча:


маалымат саясаты жана коомчулук менен байланыш чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Макешова Айгерим Анарбековна

11:00

маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө (башкы жана кенже):


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты


Төрөева Чынара Түрсүнбековна

11:00

P.S. Кийинки турга өтпөй калган сынактын катышуучуларынын бир айдын ичинде документтерин алууну өтүнөбүз.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу