Улуттук инвестициялык долбоорлордун жана мамлекеттик маанидеги долбоорлордун реестри

ДОЛБООРДУН АТАЛЫШЫ

Статусу

(улуттук инвестициялык долбоор, мамлекеттик маанидеги долбоор)

ДОЛБООРДУ ИШКЕ АШЫРУУ МӨӨНӨТҮ

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын имаратын куруунун долбоору

мамлекеттик маанидеги долбоор

2024-жылга чейин

КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынын курулуш долбоору

Мамлекеттик маанидеги долбоор

2024-жылга чейин

Бишкек жана Жалал-Абад шаарларында Барса Академиясын куруу долбоору

Улуттук инвестициялык долбоор

2025-жылга чейин
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу