Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2024-жылдын 11-январындагы № 5-л буйругу менен борбордук аппаратынын жана Аймактар аралык башкармалыгынын кадрлар резервине киргизилди:

Вакансии
12-Январь 2024-ж.
446

1) макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик жарандык кызматынын башкы административдик кызмат орундарына:

Чыныбаев Исламбек Адамкулович.


2) мамлекеттик жарандык кызматынын улук административдик кызмат орундарына:

Макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндө:

Оморов Эркинбек Темирбекович;

Сырдыбаев Айбек Жайчибекович;

Чыныбаева Римма Кубанычбековна.


Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө:

Байгашкаева Мадина Замирбековна;

Тупчибаева Асель Абдуманнаповна.


Техникалык жөнгө салуу жана метрология чөйрөсүндө:

Бегалиева Жибек Бактыбековна;

Калыбеков Улукман Асанович.


Укуктук колдоо жана экспертиза чөйрөсүндө:

Кубатбекова Айзат Кубатбековна;

Насиров Аким Кенешбекович.


3) укуктук колдоо жана экспертиза чөйрөсүндөгү мамлекеттик жарандык кызматынын кенже административдик кызмат орундарына:

Алымкулов Саид Садыгалиевич;

Кожогулов Чубак Эркиндикович;

Чекиров Актан Султанович.          Резервисттер документтерди берүүдө көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары, кызмат орду жана иштеген жери, билими өзгөргөн учурларда персонал менен иштөө боюнча бөлүмгө маалымдасын.


P.S. Кийинки турга өтпөй калган сынактын катышуучуларынын бир айдын ичинде документтерин алууну өтүнөбүз.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу