Жеке жактардын автотранспорттук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисинин жоктугу үчүн айыптык санкцияларды киргизүү мөөнөтүн 2025-жылдын 1-январына чейин узартуу жөнүндө

Новости
18-Декабрь 2023-ж.
2053

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 24-мартындагы № 165 токтомуна ылайык, төмөнкү категориялар үчүн ОСАГО жоктугу үчүн айыптык санкциялар киргизилген:

– башка мамлекеттерде катталган транспорт каражаттарынын ээлери жана (же) айдоочулары үчүн – 2023-жылдын 1-апрелинен тартып;

– юридикалык жактардын, анын ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде же карамагындагы автотранспорт каражаттары үчүн – 2023-жылдын 1-апрелинен тартып;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катталган транспорт каражаттарынын ээлери жана (же) айдоочулары үчүн – 2024-жылдын 1-январынан тартып.

Ошентип, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, 2024-жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн транспорт каражаттарынын ээлери жана (же) айдоочулары үчүн ОСАГО полисин сатып алуу, аны жеке каражаттарына сатып алуу зарыл болмок.

Бирок, тамак-ашка, коммуналдык кызматтарга жана жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселерге баалардын өсүшүнүн дүйнөлүк тенденциясын эске алуу менен 2024-жылдын 1-январынан тартып транспорт каражаттарынын ээлери жана (же) айдоочулары үчүн автотранспорттук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисинин жоктугу үчүн айыптык санкциялар киргизилет. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөндүгү калк үчүн кошумча финансылык оорчулуктарды алып келиши мүмкүн.

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети республиканын калкынын жыргалчылыгы үчүн автотранспорттордун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун мөөнөттөрүн жылдыруу боюнча жакынкы арада  чечим кабыл алат.

Ошондой эле, OСAГO мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу камсыздандыруу рыногуна 2025-жылдын башында масштабдуу OСAГO өткөрүүгө жакшыраак жана кылдат даярданууга мүмкүнчүлүк берет.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу