Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө

Новости
10-Ноябрь 2023-ж.
1198

КР Экономика жана коммерция министрлиги учурда “Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө” КР мыйзамынын алкагында легалдаштыруу кампаниясы уланып жатканын билдирет.

Ушул Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын жарандары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана башка мамлекеттин жарандыгы бар, бирок Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкпагандар, Кыргыз Республикасында жашап турууга уруксаты бар адамдар, кайрылмандар атайын декларацияны күбөлөндүрүү үчүн ыйгарым укуктуу кызмат адамына (мамлекеттик нотариуска, Кыргыз Республикасынын Консулдук мекемелеринин (элчиликтердин) кызмат адамдары, нотариалдык аракеттерди жасоого укугу бар мамлекеттик кызмат адамдары) кайрылгандар декларанттар болуп саналат.

Алсак, “Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна ылайык, декларант Кыргыз Республикасынын аймагында жана/же анын чегинен тышкары жерде жайгашкан мүлкүн төмөнкүдөй декларациялай алат:

- декларанттын атына катталбаган;

- декларацияланбаган;

- иш жүзүндө төлөнгөндөн башка баада чыгарылган.

Мындан тышкары, ушул Мыйзамга ылайык активдер деп мүлктүк жана мүлктүк укуктар (анын ичинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, банк эсептериндеги акча каражаттары, Кыргыз Республикасындагы жана/же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары акча каражаттары, баалуу кагаздар, виртуалдык активдер, акцияларды (акцияларды)) Кыргыз Республикасындагы коммерциялык уюмдардын жана/же чет өлкөлүк уюмдардын уставдык капиталы жана мүлкү), атайын декларация берилген күнгө карата менчик ээси же иш жүзүндөгү ээси декларант болуп саналат.

Активдерди ыктыярдуу декларациялоонун акыркы мөөнөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып кийинки 12 ай (2024-жылдын 9-июнуна чейин) эсептелет.

Атайын декларацияны толтуруунун тартиби каралган:

- «Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 17-июлундагы “Атайын декларацияны берүүнүн тартиби жөнүндө” токтому.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу