Өзгөчө режимдеги соода зонасынын аймагын жайгаштырууга карата талаптарды, анын ичинде тосмолорго талаптарды бекитүү тууралуу

Новости
06-Июль 2023-ж.
1499

2023-жылдын 3-апрелинде кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Салык кодекси. Тактап айтканда, кодекс 63-глава менен толукталган, ага ылайык өзгөчө режимдеги соода зонасында иш жүргүзүү үчүн салык белгиленет.

  Ушул главада каралган салык режими стратегиялык объектилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык стратегиялык объекттерге классификацияланган соода рынокторунун аймагында иш жүргүзгөн салык төлөөчүлөргө гана колдонулат.

Ошону менен бирге, Салык кодексинин 457-беренесине ылайык, өзгөчө режимдеги соода зонасынын аймагын жайгаштыруу боюнча талаптар, анын ичинде тосмолорго карата талаптар Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет.

Алсак, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин беренесинин жогоруда көрсөтүлгөн нормасын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлиги Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 457-беренесинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтомунун долбоорун иштеп чыккан..

Бул токтом долбоорунда стратегиялык объектилерге кирген базарлардын ээлерине өзгөчө режимдеги соода аймагына кирген аймакты жакшыртуу боюнча айрым талаптарды бекитүү сунушталууда.

Белгилей кетсек, Экономика жана коммерция министрлигинин сайтында Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жана базарларынын өкүлдөрү менен өзгөчө режимдеги соода зонанын аймагын өнүктүрүү боюнча Талаптардын долбоорун иштеп чыгуу боюнча бир катар жолугушуулар өткөн.

Өзгөчө режимдеги соода зонасынын чарба жүргүзүүчү субъекти Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде белгиленген тартипте электрондук эсеп-фактураларды жана коштоочу документтерди милдеттүү түрдө пайдалануу менен соода ишин жүргүзүүгө милдеттүү. Электрондук жол баракчаларды жана электрондук эсеп-фактураларды колдонуу бардык ишкерлердин ишмердүүлүгүн адилеттүү жана ачык-айкын кылууга, таза атаандаштыкты өнүктүрүүгө багытталган. Белгилей кетсек, соода базарларынын аймагында ЭТТН жана ЭСФны колдонуудан бошотулганына карабастан, бул субъектилер товарларды Кыргыз Республикасынын калган аймагына сатууда сатып алуучуларга ЭТТН жана ЭСФти берүүгө, анткени ЭТТН жана ЭСФ болбосо, бул сатып алуучулар сиздин виртуалдык кампаңызга товарларды жайгаштыра алышпайт жана келечекте аларды сата алышпайт. Ал эми ошол эле учурда соода базарларындагы субъекттер виртуалдык кампада товарлардын жоктугуна байланыштуу ЭТТН бере албайт.

Ошондой эле, токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги No 193 «Контролдоо-кассалык машиналарды киргизүү боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомуна контролдук-кассалык машиналарды колдонуунун мөөнөттөрүн өзгөртүү жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карайт. Сунуш кылынган редакция рыноктордо иш алып барган ишкердик субъекттерине контролдук-кассалык машиналарды колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарын аткаруу боюнча колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле субъекттерге айрым талаптарды аткаруу үчүн кошумча убакыт берүүгө багытталган. 

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу