2026-жылга чейин КР бизнести өнүктүрүү программасынын бизнести жана адам укуктарын коргоо контекстинде Улуттук базалык баа берүүнүн жыйынтыктары жана Улуттук иш-аракеттер планынын долбоору талкууланды

Новости
18-Май 2023-ж.
496

2023-жылдын 18-майында Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фонду менен биргеликте Кыргыз Республикасындагы бизнестин жана адам укуктарынын контекстинде Улуттук базалык баа берүүнүн жыйынтыктарын жана Улуттук иш-аракеттер планынын долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өткөрдү. 


Кыргыз Республикасы үчүн “Бизнес жана адам укуктары” дүйнөлүк тенденциясы актуалдуу болуп баратат. Ишкердик адам укуктарына чоң таасирин тийгизет. Бизнес адам укуктарын коргоого олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Дүйнөлүк ааламдашуу шартында мамлекеттер менен бизнес компаниялары иш жүзүндө адам укуктарынын сакталышы жана сакталышы үчүн биргелешип иштөөгө чакырылган.


2011-жылы БУУнун Адам укуктары боюнча кеңеши бизнес жана адам укуктары боюнча жетектөөчү принциптерди бир добуштан кабыл алган. Ошондон бери Жетектөөчү Принциптер дүйнө жүзү боюнча жоопкерчиликтүү корпоративдик жүрүм-турумду илгерилетүүгө багытталган бир катар ченемдик укуктук актыларга жана демилгелерге кеңири жайылтылды жана киргизилди.


Өз кезегинде Экономика жана коммерция министрлиги бизнес жана адам укуктары боюнча улуттук иш-аракеттер планынын пайдалуулугун түшүнүү менен, секторлор аралык инструмент катары ПРООНдун жана «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фондунун колдоосу менен Кыргыз Республикасындагы бизнес жана адам укуктары боюнча Улуттук базалык изилдөөнүн негизинде даярдалган.


Иш-чара Кыргыз Республикасындагы бизнес жана адам укуктары боюнча Улуттук базалык изилдөөнүн жыйынтыктарын талкуулоого, анын ичинде улуттук мыйзамдардын БУУнун Бизнес боюнча жетектөөчү принциптерине шайкештигин баалоого, колдонуудагы улуттук жана корпоративдик саясаттарга, ченемдик укуктук актыларга сереп салууга жана тоскоолдуктарды жана боштуктарды аныктоо максатында бизнес контекстинде адам укуктарын коргоо механизмдерине арналды.


Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Бизнес жана адам укуктары боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын долбоору иштелип чыкты, анда БУУнун жетектөөчү принциптерин ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча конкреттүү иш-чаралар, ошондой эле бизнести жоопкерчиликтүү жүргүзүүгө стимулдаштырууга багытталган чаралар, компанияларды консолидациялоо, алардын өсүшү жана корпоративдик башкарууга өтүүсү үчүн шарттарды түзүү камтылган.


Тегерек столго мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун, бизнестин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу