Бажы бирлигинин «Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламентинин талаптары жөнүндө

Новости
11-Апрель 2023-ж.
1683

Кыргыз Республикасынын аймагында Бажы биримдигинин «Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламенти (мындан ары – ТР ТС 018/2011) 2016-жылдын 12-февралында күчүнө кирген.

TR TS 018/2011 үчүн өткөөл мезгил 2017-жылдын 12-февралында аяктаган.

TR TS 018/2011 техникалык регламентинин талаптарына ылайык, транспорт каражатынын конструкциясынын коопсуздук сертификаты (мындан ары - КБКТС) жүгүртүүгө чыгарылган бир гана транспорт каражатынын техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин тастыктаган документ болуп саналат.

Талаптарга шайкештигин текшерүү ЕАЭБдин шайкештикти баалоо органдарынын бирдиктүү реестрине киргизилген аккредиттелген сыноо лабораториясы тарабынан ар бир транспорт каражатын долбоордун техникалык экспертизасынын формаларында идентификациялоодон, зарыл сыноолорду жана өлчөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасында 2017-жылдын февраль айында КБКТС чыгуу менен жалгыз унааларды текшерүү башталган.

КБКТСтен чыгаруу үчүн бирдиктүү автотранспорттун шайкештигин баалоо төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

- ТС 018/2011 № 12 тиркемеде каралган арызды жана ага тиркелген документтерди аккредиттелген сыноо лабораториясына берүү;

- үч жумушчу күндүн ичинде арыз боюнча чечим кабыл алуу;

- жалгыз транспорт каражатын идентификациялоо;

- лаборатория аны идентификациялоо жана 7-тиркеменин 11 - 14-пункттарында жана № 4 - 6 тиркемелерде, 4-пункттарында каралган ТР TS 018/2011 талаптарына шайкештигин текшерүү үчүн техникалык кароону жүргүзөт. конструкциянын экспертизасын жана зарыл болгон учурда сыноолорду (жүгүртүүгө чыгарылган жалгыз транспорт каражаттарына талаптар тиркелет);

- транспорт каражатынын конструкциясына техникалык экспертиза жүргүзүү үчүн протокол түзүү;

- транспорт каражатынын конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө күбөлүк берүү жана аны арыз ээсине берүү.

Транспорттук каражаттын конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө сертификаттын формасы ТР CU 018/2011 техникалык регламентинин № 17 тиркемесинде каралган.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы № 300 «Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин ведомстволук уюмдарынын маселелери жөнүндө» Жарлыгы менен ЭКМ алдындагы Кыргыз аккредитациялоо борбору Кыргыз Республикасы (мындан ары - КАБ) шайкештикти баалоо боюнча органдарды аккредитациялоо боюнча улуттук орган жана бирдиктүү реестрдин улуттук бөлүгүн түзүүгө жана жүргүзүүгө жана шайкештиктин коопсуздугу жөнүндө сертификаттын бланктарын берүүгө жооптуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат. 

КБКТС алкагында иш жүргүзүүнү талап кылган лабораториялар аккредитациялоонун эл аралык стандартынын талаптарына ылайык келүүгө компетенттүүлүгүн ырасташы керек, атайын техникалык каражаттар жана жабдуулар, транспорт каражатын текшерүү үчүн зарыл болгон өлчөө каражаттары менен TR TS 018/2011 талаптары менен жабдылышы керек.

Учурда ККА ТР CU 018/2011 «Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө» талаптарына ылайык иштерди жүргүзүү үчүн 3 лабораторияны (текшерүү органдарын) аккредитациядан өткөрдү жана транспорттук каражаттын конструкциясынын коопсуздук сертификатын берди.

Аккредитацияланган лабораториялар кызматтарды көрсөтүү жана транспорт каражатынын конструкциясынын коопсуздук сертификатын берүү үчүн прейскурантты иштеп чыгышат, баалар транспорттук каражаттын категориясына жараша болот жана колдонулган контролдук-өлчөө жабдууларын тейлөөгө жана текшерүү, өлчөө каражаттарын калибрлөө,тейлөөгө байланышкан чыгымдарды камтыйт.

Маалымат иретинде:

ТР TS 018/2011 талаптарын сыноо жана КБКТСти чыгаруу транспорт каражатынын түрүнө жараша Кыргыз Республикасында төмөнкүдөй сумманы түзөт:

- 1500 (категория L автотранспорт) сом,

- 1500дөн 3500 сомго чейин (максималдуу салмагы 10 тоннадан ашкан О4 категориясындагы чиркегичтер) сомго чейин,

- 4000 сомдон (М1 категориясындагы жеңил унаалар) (максималдуу салмагы 12 тоннадан ашык жүктөрдү ташуу үчүн N3 категориядагы транспорт каражаттары) 6000 сомго чейин.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу