«Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону» талкуулоо боюнча семинар

Новости
30-Ноябрь 2022-ж.
1025

2022-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги Улуу Британиянын жардамы менен каржыланган Инновациялык саясатты колдоо программасынын жардамы менен “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону” талкуулоо боюнча семинар уюштурду. 


Мамлекеттик контролдоочу органдар тарабынан ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүнүн максатка ылайыктуулугу өлкө Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы “Менчикти коргоо жана ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо жөнүндө” жана 2021-жылдын 4-мартындагы “Ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар» Указдарында белгиленген.


Бул семинарда Коргоо мамлекеттик комитетинин жана башка министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү, ошондой эле бизнести текшерүү чөйрөсүндөгү эксперттер жана Бизнес-акыйкатчы институтунун өкүлдөрү ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жана анын тартиби жөнүндө жобонун иштелип чыккан долбоорун талкуулашты. 


Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобонун долбоору Кыргыз Республикасынын ЭКМ тарабынан Улуу Британиянын Өкмөтүнүн жардамы менен Улуу Британиянын жардамы менен демилгеленген жана иштелип чыккан, ал “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн” алкагында иштелип чыккан. 


Регламенттин долбоорундагы негизги концептуалдык өзгөртүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат:

- текшерүүлөрдүн багытын бузууларды табуудан алардын алдын алууга жана болтурбоого чейин өзгөртүүгө багытталган профилактикалык иш-чаралар институтун киргизүү;

- аудит болуп саналбаган жана жөнгө салынуучу чөйрөдөгү маалыматтарды талдоо максатында гана ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүзөгө ашырылуучу маалыматтардын мониторингин киргизүү;

- ыйгарым укуктуу органдардын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн киргизүү, алар жарандардын, юридикалык жактардын өмүрүнүн, ден соолугунун, айлана-чөйрөнүн коопсуздугун, мүлктүк таламдарын камсыз кылууга текшерүүлөрдүн акыркы таасирин изилдөөгө багытталган.


Ошентип, КР ЭКМ фундаменталдык ченемдик-укуктук база өлкөдөгү ишкерлер үчүн жагымдуу бизнес-чөйрөнү түзөөрүн белгилейт. Акыр-аягы, бул ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө, инвестиция тартууга жана Кыргызстандын бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу өлкө катары имиджин жайылтууга жардам берет

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу