2022-жылдын январь-июль айлары үчүн КР социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү боюнча кыскача экспресс маалымат

Новости
12-Август 2022-ж.
1924

Улуттук статистикалык комитеттин алдын ала эсептөөсү боюнча 2022-жылдын январь-июль айларында ички дүң продуктунун көлөмү (мындан ары - ИДП) 425,1 млрд сомду жана реалдуу өсүү темпи 107,7%ды (2021-жылдын январь-июль айларында) түздү. - 91 ,6%ды түздү, Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда өсүү темпи 104,7%ды түздү (2021-жылдын январь-июль айларында - 103,2%).


Экономиканын тармактары боюнча көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй болду: айыл чарбасында өндүрүштүн көлөмү 8,4%га, курулушта – 3,6%га, кызмат көрсөтүүдө – 3,5%га, өнөр жай – 18,7%га өскөн. Экономикада пайда болгон тенденциялардын эсебинен номиналдык ИДПнын түзүмүндө товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 36,9%ды, кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 46,7%ды түздү.


2022-жылдын январь-июль айларында өнөр жай ишканалары тарабынан 227,4 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, 2021-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу өндүрүштүн көлөмү 17,8%га өскөн. Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда өндүрүш 3,3%га өскөн.


Өнөр жай өндүрүшүнөн ИДПны түзүүгө оң салым 3,61 пайыздык пункт деңгээлинде бааланат. ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндө өнөр жайдын үлүшү 20,0%ды түздү.


1) Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү өткөн жылдын январь-июлуна салыштырмалуу машиналарды жана жабдууларды (45,6%га), жыгач жана кагаз буюмдарын, полиграфия ишмердүүлүгүн (45,6%га) кошпогондо, негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруунун өсүшү менен шартталган. 27,5%га, мунай продуктылары (14,6%ке), тамак-аш продуктылары (анын ичинде суусундуктар) жана тамеки буюмдары (12,9%ке), ошондой эле тоо-кен өндүрүшүндө (8,1%ке).

2) Электр энергиясын өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүүнүн 4,6%га, ошондой эле буу менен камсыздоонун (берүүнүн) 3,6%га төмөндөшүнүн эсебинен электр энергиясы, газ жана буу менен жабдуунун көлөмү 4,1%га кыскарды.


3) Суу менен камсыз кылууда, тазалоодо, калдыктарды тазалоодо жана экинчилик сырьену алууда (өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 1,0%), физикалык көлөмдүн индекси 94,6%ды түздү, бул калдыктарды чогултуунун, кайра иштетүүнүн жана жок кылуунун, алуу экинчилик сырьё 21,3 процентке, ал эми продукциянын келему 2,0 миллиард сомду түздү.


2022-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча каржылоонун бардык булактарынан негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 52,5 млрд сомду түзүп, 0,8%га өстү (2021-жылдын январь-июль айларында 10,1%га азайган).


2021-жылдын январь-июль айларына салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын өсүшү тышкы каржылоо булактарынын 6,9%га өсүшү менен камсыз кылынды, ал эми ички булактар, тескерисинче, 0,4%га кыскарды.


Экономиканы капиталдаштыруунун көлөмүнүн негизинде 2022-жылдын январь-июль айларында курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 55,3 млрд сомду түзүп, 3,6%га өстү (2021-жылдын январь-июлунда 11,6%га төмөндөө).


Курулуш секторунун экономиканын өсүү темптерине тийгизген таасири оң болуп, анын ИДПны түзүүгө кошкон салымы 0,22 пайыздык пунктту түздү, анын ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндөгү үлүшү 5,3%ды түздү.


2021-жылдын январь-июль айларына салыштырганда айыл чарбасынын дүң продукциясынын өсүшү негизинен өсүмдүк өстүрүүнүн 18,2%га өсүшүнөн, буудайды (2 эсеге) жана арпаны (2,5 эсеге) өндүрүүнүн өсүшү менен шартталган.


Товар жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 96975,1 млн сомду түзүп, өсүү темпи 104,7%ды түздү.


2021-жылдын январь-июлуна салыштырганда дүң жана чекене соода жүгүртүүнүн, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоонун өсүшү мотор майын чекене сооданын көлөмүнүн (12,5%га), ошондой эле дүң (10,5%га) өсүшү менен шартталган. ) жана чекене соода (2,5 процентке).5 процентке соода.


7 айдын жыйынтыгы боюнча мейманканалар жана ресторандар тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү 9525,2 млн сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 113,6%га өскөн жана бардык аймактарда өскөн.


2022-жылдын 7 айында транспорт тармагындагы көлөм 35 788,2 млн сомду түзүп, өсүү темпи 115,2%ды түздү.


Тейлөө чөйрөсүнүн экономиканын өсүү темптерине тийгизген таасири оң болуп, ИДПны түзүүгө салым 1,66 пайыздык пунктту түздү, анын ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндөгү үлүшү 46,7%ды түздү.


Үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында (өткөн жылдын декабрына салыштырганда) республика боюнча керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү 9,6% түздү. Мында алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки буюмдарына баа 12,9%га, тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга 12,6%га, азык-түлүк эмес товарларга 5,6%га, калкка көрсөтүлгөн кызматтарга тарифтер 4,9%га жогорулады. 


Бул мезгилде баа кумшекерге - 41,0%га, унга - 25,5%га, жаңы мөмөлөргө - 20,7%га, сүт азыктарына - 16,7%га, нанга - 14%га, 5%га, гречкага - 14,3%га кымбаттаган. , балык - 13,4%, алкоголсуз суусундуктар - 13,2%, козу - 12,9%, уй эти - 7,0%, жаңы жашылчалар - 3 ,7%га.


Үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында (өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу) керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү республиканын бардык аймактарында байкалган.


Эмгек акы. 6 айдын жыйынтыгы боюнча орточо айлык эмгек акы 23939 миң сомду (чакан ишканаларды эсепке албаганда) түзүп, 123,9%га өскөн.


2022-жылдын январь-июнь айларында өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу орточо айлык эмгек акынын өсүү темпинин өсүшү экономикалык иштин бардык түрлөрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда байкалган. 


Тышкы жана өз ара соода. Тышкы жана өз ара сооданын жалпы көлөмү январь-июнь айларында 5029,8 млн АКШ долларын түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 25,4%га өстү, ал эми товарлардын импорту 68,7%га көбөйдү, ал эми экспорт 40,5%га кыскарды.


Үстүбүздөгү жылдын январь-июнь айларында 2021-жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу экспорттук берүүлөрдүн төмөндөшү калдыктарды жана кара металл сыныктарын берүүнүн 3,7 эсеге, жылмаланган айнек - 2,0 эсеге, цементти - 1,5 эсеге, сүт жана сүт азыктары - 27,5%, нан жана ундан жасалган кондитердик азыктар - 19,2%.


2021-жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу импорттук кирешелердин өсүшү негизинен трикотаж кездемелерин - 4,5 эсеге, бут кийимдерди - 3,9 эсеге, жабдууларды жана механикалык түзүлүштөрдү - 2,6 эсеге, синтетикалык комплекстүү жиптерден кездемелерди - 1,9 эсеге түшүүлөрдүн өсүшү менен шартталган. , кийим-кече жана аксессуарлар - 1,8 эсеге, пластмасса жана алардан жасалган буюмдар - 1,8 эсеге, кагаз жана картон - 42,5%ке, кургактагы транспорт каражаттары жана аларга тетиктер - 42,1%га, мунай продуктылары - 37,5%га, жашылчалар жана тамыр өсүмдүктөрү - 37,0%, каучук жана андан жасалган буюмдар - 36,2%, жаратылыш газы - 35,3%, кара металлдан жасалган буюмдар - 33,2%, парфюмерия, косметика жана туалет буюмдары - 31,9%, электр машиналары жана жабдуулары - 27,7%. %, суу, анын ичинде минералдык жана газдалган, кант менен - 25,0%, жер семирткичтер - 20,0%, кара металлдар - 16,8%, фармацевтика - 9,8%, жыгач жана жыгачтан жасалган буюмдар - 7,3%.


2022-жылдын январь-июнь айларында Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен өз ара соодасынын көлөмү 2038,2 миллион АКШ долларын түзүп, 2021-жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 34,0%га өстү.


2022-жылдын январь-июнь айларында республиканын ЕАЭБ өлкөлөрү менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга (70,0%) жана Казакстанга (27,9%) туура келген.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу