Экономика министрлиги “2014-2017-жылдарга КР аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук башкарууну киргизүүнүн Стратегиясы” токтом долбоорун талкууга чыгарат.

Новости
22-Апрель 2014-ж.
2334
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук башкарууну киргизүүнүн Стратегиясы” токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.

Бул мыйзам долбоору КР аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында алардын ишинин эффективдүүлүгүн жакшыртуу, 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү Улуттук стратегиясына ылайык көрсөтүлүп жаткан электрондук кызматтарды кеңейтүү жана ачыктыгы үчүн маалымат-коммуникациялык технологияларын пайдаланууну түп тамырынан бери жакшыртуу максатында даярдалды.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу