2022-жылдын январь-март айларындагы Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү боюнча кыскача экспресс маалымат

Новости
13-Апрель 2022-ж.
2113

2022-жылдын январь-март айларында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин алдын ала баалоосу боюнча ички дүң продукциянын көлөмү (мындан ары - ИДП) 145,9 млрд сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 104,5%ды түздү (январь айына карата) -2021-жылдын мартында – 91 ,6 %), Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда өсүү темпи 103,8 %ды түздү (2021-жылдын январь-мартында – 96,0 %).

ИДПнын дефлятору 114,9% деңгээлинде болду.

Экономиканын тармактары боюнча көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй болду: айыл чарбасында өндүрүштүн көлөмү 2,3%га, курулушта – 2,2%га, тейлөө чөйрөсүндө – 3,4%га өстү. ал эми өнөр жайда өсүү темпи 8,3% түздү.

Экономикада пайда болгон тенденциялардын эсебинен номиналдык ИДПнын түзүмүндө товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 34,0%ды, кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 46,4%ды түздү.

2022-жылдын март айында 35,6 миллиард сомдук айыл чарба продукциясынын дүң продукциясы өндүрүлгөн. 2021-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда айыл чарбасынын дун продукциясынын реалдуу өсүү темпи 102,3%ды түздү.

2021-жылдын январь-март айлары мал чарба продукциясын өндүрүүнүн (2,3%га) өсүшү менен камсыздалган.

ИДПнын жалпы көлөмүндө айыл чарба продукциясынын үлүшү 7,9%ды түзөт.

2022-жылдын январь-март айларында өнөр жай ишканалары тарабынан 80,7 млрд сомдук продукция өндүрүлүп, 2021-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу өндүрүштүн көлөмү 7,3%га өскөн. Кумтөр кенин иштетүүгө ишканаларды эсепке албаганда – 58,3 млрд сом, физикалык көлөмдүн индекси 105,3%ды түздү.

ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндө өнөр жайдын үлүшү 21,6%ды түздү.

2022-жылдын январь-март айларынын жыйынтыгы боюнча каржылоонун бардык булактарынан негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 14 923,9 млн сомду түзүп, 0,5%га өстү (2021-жылдын январь-мартында 23,5%га азайган).

2021-жылдын январь-мартына салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көбөйүшү тышкы каржылоо булактарынын өсүшүнүн (2,0 эсеге) эсебинен белгиленди, ал эми ички каржылоо булактарынын көлөмү, тескерисинче, 8,3%га кыскарды.

Экономиканы капиталдаштыруунун көлөмүнүн негизинде 2022-жылдын январь-мартында курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 15 814,4 млн сомду түзүп, 2,2%га өстү (2021-жылдын январь-мартында 19,8%га азайган).

ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндөгү үлүшүн  4,5%га түздү.

2022-жылдын январь-мартында кызмат көрсөтүүчү тармактардын дүң продукциясы 112,2 млрд сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 3,8%га өстү. Экономиканын кызмат көрсөтүүчү тармактарынын түзүмүндө эң чоң үлүштү дүң жана чекене соода - 30,0%, транспорттук кызмат көрсөтүүлөр - 11,2% ээлейт.

ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндө кызмат көрсөтүү секторунун үлүшү 46,4%ды түздү.

Тейлөө чөйрөсүнүн өсүшүнүн негизги таасир этүүчү фактору болуп экономикалык активдүүлүктүн жанданышы, негизги соода өнөктөштөр болгон коңшу мамлекеттердин экономикасынын өсүшү жана эмдөө менен калктын үлүшүнүн көбөйүшү саналат. Мындан тышкары, негизги каттамдар боюнча каттамдардын көбөйүшү жана жүк агымынын көбөйүшү транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү 11,2%га жогорулатууга мүмкүндүк берди.

2021-жылдын январь-мартына салыштырмалуу дүң жана чекене соода жүгүртүүнүн, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоонун өсүшү чекене (7,3 пайызга) жана дүң (11,8 пайызга) сооданын көлөмүнүн өсүшү менен шартталган.

Үстүбүздөгү жылдын январь-март айларында (өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу) республика боюнча керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү 5,0%ды түздү.

Алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки буюмдарына баа 7,7%га, тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга - 6,5%га, азык-түлүк эмес товарларга - 3,3%га, калкка көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер 1,7%га жогорулаган.

Бул мезгилде эң көп кымбаттаган кумшекерге - 21,1%га, жаңы жашылчаларга - 18,2%га, сүт азыктарына - 13,9%га, балыкка - 10,5%га, унга - 10%га, 4%га, сары майга - 9,7%га , нан азыктары - 7,5%, алкоголсуз суусундуктар - 7,3%, нан - 5,8%, тамак-ашка жарамдуу өсүмдүк майлары - 5,5% жана дан азыктары - 4,2% кымбаттады.

2022-жылдын январь-февраль айларында бир кызматкердин (чакан ишканаларды эсепке албаганда) орточо айлык номиналдык эмгек акысы 20163 сомду түздү жана 2021-жылдын январь-февралына салыштырмалуу 13,0%га өстү, ал эми керектөө бааларынын индексин эсепке алуу менен анын реалдуу өсүшү 1,8% түздү.

2022-жылдын январь-февраль айларында Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 1349,5 млн АКШ долларын түзүп, 2021-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 65,8%га өстү. Кыргыз Республикасынын экспорттук жеткирүүлөрүнүн көлөмү 3,8%га өсүп, 246,3 млн АКШ долларын түздү, ал эми Кыргыз Республикасына импорттук жеткирүүлөр 91,3%га көбөйүп, 1103,2 млн АКШ долларын түздү.

2022-жылдын январь-февраль айларында Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен өз ара соодасынын көлөмү 562,9 миллион АКШ долларын түзүп, 2021-жылдын январь-февралына салыштырмалуу 38,5%га өстү.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу