Экономика министрлиги алтын камтыган концентратты алып чыгууга экспорттук лицензиясынын аракетин улантуу жөнүндө маалымдайт.

Новости
07-Октябрь 2013-ж.
2298

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги, КРӨ алдындагы Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агентствосу 2008-жылдын 23-январындагы №1315 АЕ «Иштамберди» пайдалуу кен чыккан жерди иштетүү максатында жер казынасын колдонуу боюнча укугун кайра баштагандыгына байланыштуу, КР Экономика министрлигинин лицензиялык комиссиясынын чечими менен «Full Gold Mining» ЖЧК компаниясына мурда 2011 - жылдын 30-ноябрында №2443110382 берилген алтын камтыган концентратты Кытай Эл Республикасына алып чыгуу боюнча экспорттук лицензиясынын аракети улантылгандыгы тууралуу маалымдайт.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу