КР Экономика жана финансы министрлиги Бажы бирлигинин “Сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө” (ББ ТР 033/2013) техникалык регламенттеринин талаптарын өз ыктыяры менен аткаруунун натыйжасында “Мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу (өзгөртүү, кайра карап чыгуу) программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Комиссиянын коллегиясынын чечиминин долбооруна карата коомдук талкуулоонун жана кызыктар жактардын сунуштарын топтоонун башталгандыгы тууралуу билдирет

Новости
01-Март 2021-ж.
2816

ЕЭКтин https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0105693/pd_29012021 сайтына коомдук талкууларды өткөрүү үчүн Бажы бирлигинин “Сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө” (ББ ТР 033/2013) техникалык регламенттеринин талаптарын өз ыктыяры менен аткаруунун натыйжасында “Мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу (өзгөртүү, кайра карап чыгуу) программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Комиссиянын коллегиясынын чечиминин долбоору жайгаштырылган.

Чечимдин долбоорун коомдук талкуулоонун мөөнөтү Бирликтин расмий сайтында чечимдин долбоору жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күндү түзөт.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу