Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2021-жылдын 19-январындагы № 3 конкурстун комиссиясынын чечимине ылайык 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды:

Вакансии
20-Январь 2021-ж.
1877

Маматов Искандарбек Батырбекович

региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын начальниги болуп.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу