Экономика министрлигинде ишкердик чөйрөнү колдоого багытталган чараларды талкуулоо өттү

Новости
20-Март 2020-ж.
2772

2020-жылдын 20-мартында Экономика министрлигинин чоң залында министр Санжар Муканбетовдун жана КР Өкмөтүнө караштуу Бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча Кеңешин жетекчиси Талайбек Койчумановдун катышуусунда бизнес коомчулуктун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биргеликте ишкердик чөйрөнү колдоого жана жана коронавирустун таралышынын терс экономикалык кесепеттерин азайтууга багытталган чараларды талкуулоо боюнча тегерек стол болуп өттү (он-лайн трансляция Экономика министрлигинин Facebook баракчасында).

Жолугушуунун жүрүшүндө бүгүнкү күндө Өкмөт тарабынан кабыл алынган чечимдер айтылды:

- “айыл чарбасын каржылоо - 8” долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди, ага жеңилдетилген каржылоо үчүн данды жана азык-түлүк буудайын кайра иштетүүнү жүргүзгөн, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары киргизилген;

- КРӨнүн “Социалдык жактан маанилүү товарлардын айрым түрлөрүнө бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндө” токтому кабыл алынган;

- КР ички рыногунда бааларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилиши мүмкүн болгон социалдык маанилүү товарлардын тизмеси кеңейтилген;

- республиканын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо КНС төлөөдөн бошотулган дары-дармек каражаттарынын жана медициналык багыттагы буюмдардын тизмеси бекитилди. Аталган документке ылайык коронавируска каршы күрөштө талап кылынган бир катар медициналык каражаттар КНС төлөөдөн бошотулат.

Ошондой эле, чечимдерди ыкчам кабыл алуунун аркасында, “Бишкек” ЭЭЗде турган экспортко багытталган ири ишканаларынын бири “Пейванд” ЖЧК медициналык маскаларды чыгарууга киришкендиги белгиленген. 

На данный момент, Правительством страны прорабатывается проект первоочередных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, где предусмотрены механизмы, предлагаемые бизнес-сообществом, такие как фискальные меры поддержки (налоговые послабления, перенос сроков сдачи отчетов, ЕНД,   эл.счет фактурам, эл. товарно-транспортным накладным, ограничения на проверки, в т.ч. налоговые), сдерживание оттока капитала, гарантии инвесторам, стабильность рынка труда, возобновление товарооборота с КНР и странами ЕАЭС.

Кроме этого, постановлением НБКР от 18 марта 2020 года введено ограничение по  начислению и взиманию комиссионных и иных платежей, связанных с пересмотром условий кредитных договоров. Нельзя налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Рекомендовано предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов как минимум на три месяца.

В ходе вопросов и ответов отмечено, что данные шаги в полной мере отражают предложения бизнес-соообщества по смягчению и стабилизации ситуации в предпринимательской среде, от которой напрямую зависит экономическая и социальная стабильность в республике.

Также в Министерстве экономики КР создан оперативный call-центр «Горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности, где предприниматели могут обращаться по номеру 62-03-19, 0555774405 (W/a).


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу