КРнын Экономика министрлигинин чет өлкөдөгү коомдук башталгычтардагы соода өкүлү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

Новости
06-Март 2020-ж.
4716

Соода-экономикалык мамилелерди орнотуу жана өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тышкы экономикалык ишинин жана өз ара пайдалуу кызматташуусунун экспортун көбөйтүү, активдештирүү максатында КР Экономика министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин чет өлкөдөгү коомдук негиздеги Соода өкүлү (мындан ары-Соода өкүлү) тууралуу Жобо бекитилген. 

Соода өкүлү Жобого ылайык, диаспоранын сунуштамасы боюнча барган өлкөсүндөгү кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнөн дайындалат. Соода өкүлү болуп 21 жашка чыккан, жогорку экономикалык же орто-кесиптик билими бар аракетке жөндөмдүү адам дайындалат.

Соода өкүлүнүн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кыргыз экспортун кеңейтүүгө жана диверсификациялоого көмөк көрсөтүү, келген өлкөдө Кыргыз Республикасынын атаандаштык артыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү, Кыргыз Республикасынын келген өлкө менен тышкы соода мамилелеринин абалын талдоо жана болжолдоо жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоо;

- Кыргыз Республикасынын экспорттук потенциалы жөнүндө маалыматты келген өлкөдө жайылтуу жана ата мекендик экспортту алдыга жылдыруу;

- ишкер байланыштарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү, экономикалык кызматташуунун жаңы багыттарын жана формаларын өнүктүрүү;

- аткаруу бийлигинин тийиштүү мамлекеттик органдарын жана тышкы соода ишинин катышуучуларын келген өлкөдө товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө өткөрүлгөн тендерлер жөнүндө маалыматтык камсыздоо.

КР Экономика министрлигинин чет өлкөдөгү Соода өкүлдөрү жөнүндө Жобосу менен министрликтин сайтындагы соода рубрикасынан кеңири таанышсаңыздар болот.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу