Экономика министрлигинде аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин бааларын салыштыруусун камсыз кылган методиканынын ишке ашыруулусу каралды.

Новости
05-Март 2015-ж.
2142
2015-жылдын 4-мартында Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин кичи залында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын-райондордун акимдеринин ишин баалоо жөнүндө» 2015-жылдын 29-январы № 30 токтомун аткаруу боюнча мамлекеттик органдарынын (индикаторлоруна жетишүүнүн иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматты даярдоого жооптуу болгон) өкүлдөрүнүн катышуусу менен экинчи жыйын өттү.

Эки жыйындын жыйынтыгында кийинки маселелер каралды:
- отчеттук жылдагы ишин баалоонун индикаторлоруна жетишүүнүн пландык көрсөткүчтөрү жөнүндө отчеттук мезгилдер (жарым жылдык) боюнча;
- жетекчилердин ишин баалоонун индикаторлоруна жетишүүнүн иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине маалыматты берүүнүн формалары.
Бул Методика:
-министрлердин;
-мамлекеттик комитеттердин башчыларын;
-административдик ведомстволордун башчыларын;
- Өкмөткө краштуу мамлекеттик органдардын башчыларын;
-областадагы Өкмөттүн ыйгарым укуктуу окулдорун;
-жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын башчыларын багытталган.
Ошондойэлемамлекттикоргандардынбашчыларынынишпроцессинганаэмес, жыйынтыктыбаалоогомумкундукберет. Баалоокөрстөкүчтөржанаиндикаторлордунсистемасыныннегизиндежүргүзүлөт, жекеишпланынынаткарууденгээли, окмоттунчечимдеринөзубагындажанасапаттууаткарылышы, бюджетттиккаражаттардынатыйжалуупайдалануусу, коррупциямененкурошуу, ошондойэлеММКмененбайланыш бааланат.

Бул баалоо аткаруу бийлик органдарынын жетекчилеринин бааларын салыштыргынга жана ченоого камсыздоо мүмкүнчүлүгүн берет.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу