11-кичи райондун 17/1-үйүндө электр өткөргүчтөрүн текшерүүгө Экономика министрлиги уруксат бербегендиги тууралуу арыз негизсиз болуп саналат

Новости
21-Май 2019-ж.
4307

11-кичи райондун 17/1-үйүндө электр өткөргүчтөрүн текшерүүгө Экономика министрлиги уруксат бербегендиги тууралуу арыз негизсиз болуп саналат.

Адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын камсыз кылуу менен байланышкан учурларда текшерүүлөр күтүүсүз мүнөздө болушу мүмкүн жана калктын ден соолук абалына жол берилгис таасир берүүнүн себептерин жана булактарын табуу жана 7 жумушчу күндүн ичинде ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга (Экономика министрлиги) маалымдоо менен аларды алдын алуу жана четтетүү боюнча чараларды көрүү жөнүндө сунуштарды киргизүү максатында жазуу жүзүндөгү буйруксуз (буйрук, жазма буйрук) жүргүзүлөт. 

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу