Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 15-майына карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги

Анализ цен
16-Май 2014-ж.
2476
Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 15-майына карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги (*docx)
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу