Баткен, Жалал-Абад жана Ош шааларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2014-жылдын 8 майга карата жыйынтыгы

Анализ цен
08-Май 2014-ж.
1987
Баткен, Жалал-Абад жана Ош шааларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2014-жылдын 8 майга  карата жыйынтыгы. көчүрүү...
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу