Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түштүк аймактар аралык башкармалыгынын Баткен жана Ош областарынын Тажик Республикасы менен чектеш район жана шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун

Анализ цен
06-Июнь 2014-ж.
1993
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түштүк аймактар аралык башкармалыгынын Баткен жана Ош областарынын Тажик Республикасы менен чектеш район жана шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2014-жылдын 5-июнуна карата жыйынтыгы көчүрүү...
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу