Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 24-апрелине карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги

Анализ цен
28-Апрель 2014-ж.
2022
Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 24-апрелине карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги (подробнее...)
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу