Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 2-майына карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги

Анализ цен
06-Май 2014-ж.
2332
Кыргыз Республика боюнча 2014-жылдын 24-апрелине карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги (.docx)
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу