Баткен, Жалал-Абад жана Ош шааларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2014-жылдын 2 майга карата жыйынтыгы

Анализ цен
02-Май 2014-ж.
2473
Баткен, Жалал-Абад жана Ош шааларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2014-жылдын 2 майга  карата жыйынтыгы.көчүрүү
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу