Кыргыз Республикасы боюнча 2013-жылдын 22-августуна карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги

Анализ цен
27-Август 2013-ж.
1948

Кыргыз Республикасы боюнча 2013-жылдын 22-августуна карата негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын орточо чекене бааларынын мониторинги (көчүрүү *doc)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу