ОШ, БАТКЕН, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА КЫЗЫЛ-КЫЯ ШААРЛАРЫНДАГЫ НЕГИЗГИ АЗЫК-ТҮЛҮК ЖАНА АЗЫК-ТҮЛҮК ЭМЕС ТОВАРЛАРДЫН БААЛАРЫНА ЖҮРГҮЗГӨН БАЙКООСУНУН 2013-ЖЫЛДЫН 25-ИЮЛУНА КАРАТА ЖЫЙЫНТЫГЫ

Анализ цен
26-Июль 2013-ж.
2237

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түштүк аймактар аралык башкармалыгынын Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Кызыл-Кыя шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2013-жылдын 18-июлуна карата жыйынтыгы (көчүрүү *xls)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу