Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Кызыл-Кыя шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2013-жылдын 11-июлуна карата жыйынтыгы

Анализ цен
12-Июль 2013-ж.
2507

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигининТ үштүк аймактар аралык башкармалыгынын Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Кызыл-Кыя шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2013-жылдын 11-июлуна карата жыйынтыгы (көчүрүү *xls)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу