Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Кызыл-Кыя шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2013-жылдын 4-июлуна карата жыйынтыгы

Анализ цен
05-Июль 2013-ж.
2217

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түштүк аймактар аралык башкармалыгынын Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Кызыл-Кыя шаарларындагы негизги азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлардын бааларына жүргүзгөн байкоосунун 2013-жылдын 4-июлуна карата жыйынтыгы (көчүрүү *xls)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу