Республиканын Түндүк аймагынын облустары жана Бишкек шаарынын базарларындагы 2016 жылдын 31 августунан 8 сентябрына карата күйүүчү майлоочу майлардын жана тамак-аш продуктуларынын орточо бааларына анализ

Анализ цен
19-Май 2017-ж.
2518

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Түндүк аймак аралык башкармалыгы Бишкек шаарынын чоң базарларында жана Түндүк аймагынын облустарында тамак-аш продуктыларына жана күйүүчү майлоочу майлардын бааларына 2016 жылдын  31 августуна 8 сентябрына чейин төмөндөгүдөй маалыматтарды билдирет:

 

Тамак-аш буудайынын дүңүнөн сатылган баалары

(3 тоннадан өйдө)

 
Облустар
31.08.2016ж.карата 1 кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н) 
 
 
Төмөн түшүү
(сом)
Өсүү темпи%м/н10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй обл.9,09,0өзгөрүүсүз-14-1758,1%
Ысык-Көл обл.109-10- 1,090%9-1579,2%
Нарын обл.10-1510-15өзгөрүүсүз-13-1783,3%
Талас обл.7,57,5өзгөрүүсүз-12,560%

        

Базарлардагы буудайдын орточо чекене баалары

 
Облустар
 31.08.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)Айырмасы(сом)Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй,Токмок ш.11-1411-14өзгөрүүсүз-1869,4%
Ы-Көл,Караколш. 13-1312-13- 1,092,3%11-12108,7%
Балыкчы ш.1313өзгөрүүсүз-16-1778,8%
Нарын, Нарын ш.16-1816-18өзгөрүүсүз-18-1991,9%
Кочкор айылы10-1110-11өзгөрүүсүз-15-1667,7%
Талас, Талас ш.8-98-9өзгөрүүсүз-13-1462,9%

 

 Бишкек шаарынын базарларында 

 
Чоң базарлар
31.08.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Ошбазары2020өзгөрүүсүз-20100%
Аламүдүн базары12-1512-15өзгөрүүсүз-15-1687,1%

 

               Өндүрүшчүнүн 1-сорт унга болгон дүң чыгарылган баасы

Ишкананын аты31.08.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
ЖАК “Акун”           (500 кг. жогору)19,5 (экстра);      19,2 (классик);
19,3 (век)
19 (элиме)
19,5 (экстра);    19,2 (классик);
19,3(век)
19(элиме)
өзгөрүүсүз
өзгөрүүсүз
 өзгөрүүсүз
өзгөрүүсүз
-
-
-
-
25,5(экстра);    25(классик);
24,8(век)
22(элиме)
76,5%
76,8%
77,8%
           86,4%
ЖЧК “Эльнур”      (1500 кг. жогору)1818өзгөрүүсүз-2572%
БКТ ЖЧК «Яшар»(5000 кг. жогору)2020өзгөрүүсүз-2580%

Өткөн жумага салыштырмалуу дүң баалар өзгөрүүсүз калды.

 8 сентябрьга карата  фирмалык  дүкөндөрдө 1 сорт унга болгон чекене баалар

Ишкананын атыБаасы 1 кгОрточо баасыДүң баага карата чекене баанын өсүшү%м/н
 1 мүшөк1 кг2 кг3 кг4 кг5 кг10 кг  
ЖАК “Акун”      (экстра)20,2------  
                         (классик)19,23029-28252425,9535,15%
                                 (век)19,2        
ЖЧК “Эльнур”20----28-2433,3%
БКТ ЖЧК«Яшар»2129----26,525,534,2%

 

Бишкек шаарынын базарларында

Буудай унуОш базары 
1 кг баасы (сом)
Аламүдүн базары 
1 кг баасы (сом)
Орто-Сай базары 1 кг баасы (сом)
08.09.1610.09.1508.09.1610.09.1508.09.1610.09.15
Акун                   жогорку сорт30-3537-383235-363238
                            биринчи сорт20-2534-352530-322634-35
Эльнур               жогорку сорт3337-38-35-36--
                            биринчи сорт2634-352530-32--
Яшар                  жогорку сорт3237-38-363238
                            биринчи сорт2534-3525322634-35
Казахстанская   жогорку сорт3037-383236-373240
мука                    биринчи сорт2534-352732-342735-36
“Цесна”              жогорку сорт354033413341-45

Базарлардагы орточо чекене баалар  таблицадагыдай өзгөрдү.

 

Товарлардын тизмеги «Народный» дүкөнү «7 дней»дүкөнү
31.08.1608.09.16айырмасомөсүү темпи%м/н31.08.1608.09.16айырмасомөсүү темпи%м/н
1сорт уну фасовкаланган 1 кг/сом27(акун),27(акун),өзгөрүүс.-
-
35(акун)
 
35(акун)
 
өзгөр.-
 
Ун жогорку сорт (Казахстан) фасовкаланган 1 кг/сом------ -
Нан 400 г/р15-1715-17өзгөрүүс.-1717өзгөр.-
Баткен күрүчү 1 кг/сом105105өзгөрүүс.---өзгөр.-
Өзгөнкүрүчү 1 кг/сом186186өзгөрүүс.---өзгөр.-
Краснодаркүрүчү6464өзгөрүүс.-5454өзгөр.-
Элита (кытай) 1 кг/сом--------
Кумшекер 1 кг/сом5656өзгөрүүс.-5555өзгөр.-
Жумуртка 10 шт./сом7171өзгөрүүс.-7070өзгөр.-
Өсүмдүк майы литр87-9887-1057107,1%9390- 396,8%
Картошка(жаңы)1919өзгөрүүс.-1915- 478,6%
Пияз1716- 194,1%1212өзгөр.-

 

Кумшекердин баасы

 
Облустар
31.08.201.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.201.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.57-5857-58өзгөрүүсүз-53-55106,5%
Кара-Балташ.53-5851-552; - 396,2%;94,8%48-55107,8%
Ысык-Көл,Караколш.54-5653-54- 1; - 298,1%;96,4%48-52110%
Чолпон-аташ.58-5855-56- 3; - 294,8%;96,6%52-55108,4%
Балыкчы ш.55-5854-55- 1; - 398,2%;94,8%49-51113%
Нарын, Нарын ш.55-5855-58өзгөрүүсүз-50-53109,7%
Кочкор айылы55-5755-57өзгөрүүсүз-49-50106,1%
Талас, Талас ш.53-5553-55өзгөрүүсүз-52-55100,9%

Бишкек шаарынын базарларында кумшекерге болгонорточо чекене баа 1 кг 50-57сомду түзүпөткөн жумага салыштырмалуу баалар Ош базарында 2 сомготөмөндөдү, Аламүдүн базарында 5 сомго жана Орто-Сай базарында 1 сомго төмөндөдү.

Күрүчкө болгон орточо чекене баалар

 
Облустар
31.08.201.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.201.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1 кг баасы (сом м/н)
Чүй, Токмокш.52,5(имп); 77,5(ж)52,5(имп); 77,5(ж)өзгөрүүсүз-70(имп)-77,5(ж)
Кара-Балташ.58,8(имп); 81,5(ж)56,5(имп); 69(ж)- 2,3(им);- 12,5(ж)96,1%;84,7%76,3(имп)-85(ж)
Ысык-Көл,Караколш.61,3(имп); 85(ж)61,3(имп); 85(ж)өзгөрүүсүз-70(имп)-85(ж)
Чолпон-Аташ.62,5(имп); 92,5(ж)62,5(имп); 92,5(ж)өзгөрүүсүз-70(имп)-97,5(ж)
Балыкчы ш.65(имп); 92,5(ж)63,8(имп); 92,5(ж)- 1,2(имп)98,2%70(имп)-85(ж)
Нарын, Нарын ш.55(имп); 87,5(ж)55(имп); 87,5(ж)өзгөрүүсүз-71,3(имп)-90(ж)
Кочкор айылы47,5(имп); 81(ж)47,5(имп); 81(ж)өзгөрүүсүз-65(имп)-75(ж)
Талас, Талас ш.70(имп); 87,5(ж)70(имп); 87,5(ж)өзгөрүүсүз-72,5(имп)-97,5(ж)

Бишкек шаарынын базарларында 8 сентябрына карата күрүчтүн баасы (суроо талапка ээ) 65-75 сомду түзөт, жума ичинде орточо чекене баалары өзгөрүүсүз калды. 

Сатыкта импорттук күрүчтүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: элита 1 кг 70-80 сом, ак-маржан 65-70 сом, пакистандыкы 65 сом, капчыгайдыкы 60-65 сом, краснодар 70-75 сом. Жергиликтүү баткендики “Ак турпак” 70-90 сом, “Аланга” 95-100, өзгөндүкү 120-170 сом ж.б.

Өсүмдүк майына болгон баа

 
Облустар
31.08.201.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.7575өзгөрүүсүз-75100%
Кара-Балташ.75-10075-100өзгөрүүсүз-70-100108,8%
Ысык-Көл,Караколш.80-9080-90өзгөрүүсүз-76-85105,6%
Чолпон-Аташ.80-9580-95өзгөрүүсүз-78-95100%
Балыкчы ш.80-9580-95өзгөрүүсүз-78-95101,1%
Нарын, Нарын ш.90-10090-100өзгөрүүсүз-95-10595%
Кочкор айылы85-9085-90өзгөрүүсүз-80-95100%
Талас, Талас ш.85-9090-100+ 5; + 10105,9%;111,1%100-11090,5%

Бишкек шаарынын базарларында өсүмдүк майына болгонорточо чекене баасы 1 литрге  80-95 сомдутүзүп, өткөн жумага салыштырмалуу баалар өзгөрүүсүз калды.                        

 

Жашылча-жемишке болгон орточо баалар

     2016-жылдын 8 сентябрынакарата “Дыйкан” базарында жашылча-жемишке болгон баалардын (% м/н) салыштырма анализи төмөндөгү таблицада көрсөтүлдү:

Негизги тамак-аштарЧен өлчөмү Дыйкан базарыОшбазарыАламүдүн базарыОрто-Сайбазары
Баа«Дыйкан»базарында % м/н баага каратаБаа«Дыйкан»базарында % м/н баага каратаБаа
 
«Дыйкан»базарында % м/н баага карата
1Картошкасом/кг1114127,3%16,5150%17,5159%
2Пиязсом/кг11,513,5117,4%17,5152,2%19165,2%
3Капустасом/кг12,514,5116%13,5108%20160%
4Сабизсом/кг13,514103,7%17,5129,6%20148,1%
5Помидорсом/кг32,535107,7%40123,1%45138,5%
6Бадыраңсом/кг1520133,3%22,5150%20133,3%
7Алмасом/кг52,552,5100%57,5109,5%55104,8%

“Дыйкан” муниципалдык базарында кээ бир жашылчалардын түрүнө болгон баа Ош, Аламүдүн, Орто-Сай базарларында арзаныраак экендигин салыштырма анализ көрсөттү. Мисалы: Картошка Орто-Сай базарында  59% жана Ош базарында  27,3% жана Аламүдүн базарында  50% жогору. Пияз  Дыйкан базарына салыштырмалуу  Ош базарында  17,4%,  Аламүдүн базарында 52,2% жана Орто-Сай базарында  65,2% жогору. Капуста Орто-сай базарында 60%  жогору. Сабиз Аламүдүн базарында  29,6% жана Орто-Сай базарында 48,1%                                                        жогору.  Алма Орто-Сай базарында 4,8% жогору ж.б.

Жашылча-жемишке болгон “Дыйкан” базарында баалардын (% м/н) салыштырма анализи  2015 жылдын  10 сентябрына карата төмөнкүдөй таблицада көрсөтүлдү:

Негизги тамак-аштарЧен өлчөмү Дыйкан базарыОшбазарыАламүдүн базарыОрто-Сайбазары
 
Баа
«Дыйкан»базарында % м/н баага карата 
Баа
«Дыйкан»базарында % м/н баага карата 
Баа
«Дыйкан»базарында % м/н баага карата
1Картошкасом/кг13,514103,7%15111,1%22,5166,7%
2Пиязсом/кг1415107,1%19135,7%22,5160,7%
3Капустасом/кг13,515111,1%20148,1%17,5129,6%
4Сабизсом/кг2022,5112,5%27,5137,5%25125%
5Помидорсом/кг12,517,5140%17,5140%25200%
6Бадыраңсом/кг16,517,5106,1%22,5136,4%27,5166,7%
7Алмасом/кг4547,5105,5%55122,2%65144,4%

                            Картошкага болгон чекене баалар 

 
Облустар
31.08.201.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.201.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.10-1310-15+ 2,0155,4%10-12113,6%
Кара-Балташ.15-1715-17өзгөрүүсүз-10-15128%
Ысык-Көл,Каракол ш.8-158-13- 2,086,7%8-10127,8%
Чолпон-Аташ.10-2010-15- 5,075%15-20100%
Балыкчы ш.10-1510-15өзгөрүүсүз-12-1592,6%
Нарын, Нарын ш.15-2015-20өзгөрүүсүз-15-20100%
Кочкор айылы10-1510-15өзгөрүүсүз-10-12113,6%
Талас, Талас ш.10-1510-123,080%15-2062,9%

Пиязга болгон чекене баалар

 
Облустар
31.08.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.10-1510-18+ 3,0120%12-13112%
Кара-Балташ.10-1810-15- 3,083,3%10-15100%
Ысык-Көл,Каракол ш.10-1510-15өзгөрүүсүз-13-1589,3%
Чолпон-Ата ш.15-2015-20өзгөрүүсүз-15-18106,1%
Балыкчы ш.10-1515-20+ 5,0150%;133,3%14-17112,9%
Нарын, Нарын ш.10-1510-15өзгөрүүсүз-18-2065,8%
Кочкор айылы10-1510-15өзгөрүүсүз-15-1875,8%
Талас, Талас ш.12-1512-15өзгөрүүсүз-15-2077,1%

Эттин баасы (уй эти)

 
Облустар
31.08.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)08.09.2016ж.карата 1кг баасы (сом м/н)Айырмасы
(сом)
Өсүү темпи%
м/н
10.09.2015ж. карата 1л баасы (сом м/н)2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.265-270265-270өзгөрүүсүз-310-32084,9%
Кара-Балташ.260-280260-270- 1096,4%300-32085,4%
Ысык-Көл,Караколш.250-260250-260өзгөрүүсүз-280-29089,5%
Чолпон-Аташ.280-290280-290өзгөрүүсүз-320-34086,4%
Балыкчы ш.280-300280-300өзгөрүүсүз-320-24087,9%
Нарын, Нарын ш.280-290280-290өзгөрүүсүз-320-33087,7%
Кочкор айылы270-280270-280өзгөрүүсүз-310-32087,3%
Талас, Талас ш.250-260250-260өзгөрүүсүз-310-32080,9%

 

2016 жылдын  8 сентябрына жана 2015 жылдын 10 сентябрына карата этке болгон Бишкек шаарынын базарларындагы баалар.

Продукциянын атыОшбазары
1 кгбаасы (сом)
Аламүдүн базары 1 кгбаасы (сом)Орто-Сайбазары
 1 кгбаасы (сом)
Уйдун сулп эти08.09.1610.09.1508.09.1610.09.1508.09.1610.09.15
390400-420350-390400-420350-390420-440
Уй эти300-330320-340280-320300-350280-320350-380

    Өткөн  жылга салыштырмалуу баалар жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй төмөндөдү.

Бодо малдардын баасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Бодо малдардын орточо чекене баалары б.а. минималдык жана максималдык баалардын ортосу. 

Бээлердин орточо баасы (5 жаштан жогору)

 
Облустар
1 баш малга орточо баа (миң сом) 31.08.2016ж.1 баш малга орточо баа (миң сом)
08.09.2016ж.
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н 1 баш малга орточо баалар 10.09.2015 ж
(3 жаш)
Чүй, Токмокш.40-5040-50өзгөрүүсүз-60
Кара-Балташ.55-7055-70өзгөрүүсүз-72,5
Ысык-Көл,Караколш.60-6560-65өзгөрүүсүз-62,5
Чолпон-Аташ.70-8070-80өзгөрүүсүз-75
Балыкчы ш.-----
Нарын, Нарын ш.50-6050-55- 5,091,7%67,5
Кочкор айылы50-6050-55- 5,091,7%65
Талас, Талас ш.45-8045-80өзгөрүүсүз-72,5

Саан уйлардын орточо баасы

 
Облустар
1 баш малга орточо баа (миң сом) 31.08.2016ж.1 баш малга орточо баа (миң сом)
08.09.2016ж.
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н1 баш малга орточо баалар 10.09.2015 ж.2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.35-5035-50өзгөрүүсүз-4594,4%
Кара-Балташ.36-6040-60+ 4,0111,1%45106,7%
Ысык-Көл,Караколш.35-4035-40өзгөрүүсүз-42,588,2%
Чолпон-Аташ.35-4535-45өзгөрүүсүз-40100%
Балыкчы ш.------
Нарын, Нарын ш.40-4540-45өзгөрүүсүз-47,589,5%
Кочкор айылы40-4540-45өзгөрүүсүз-47,589,5%
Талас, Талас ш.35-5235-52өзгөрүүсүз-47,591,6%

Тубар койдун орточо баасы

 
Облустар
1 баш малга орточо баа (миң сом) 31.08.2016ж.1 баш малга орточо баа (миң сом)
08.09.2016 ж.
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н1 баш малга орточо баалар 10.09.2015 ж.2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.4-64-6өзгөрүүсүз-6,083,3%
Кара-Балташ.5-75-7өзгөрүүсүз-7,580%
Ысык-Көл,Караколш.4-64-6өзгөрүүсүз-5,0100%
Чолпон-Аташ.5-75-7өзгөрүүсүз-6,0100%
Балыкчы ш.5-65-6өзгөрүүсүз-4,25129,4%
Нарын, Нарын ш.4,5-5,54,5-5,5өзгөрүүсүз-5,0100%
Кочкор айылы4-54-5өзгөрүүсүз-4,7594,7%
Талас, Талас ш.3,8-8,53,8-8,5өзгөрүүсүз-6,0102,5%

 

КЦШКда цементке болгон дүң чыгарылган баасы 

(Кант цемент-шифер комбинаты)

 

 Өлчөп ороо(сом)
 мүшөктөлбөгөнү1 тоннафасовкаланган1 тоннамүшөк(50кг)
 08.09.1610.09.1508.09.1610.09.1508.09.1610.09.15
НДСменен болгон баа3700500042005800210290

Өткөн  жумага салыштырмалуу дүң баалар өзгөрүүсүз калды.

Өткөн  жылга салыштырмалуу дүң баалар кескин төмөндөдү.

 

Цементтин орточо чекене баасы

 
Облустар
1 баш малга орточо баа 31.08.2016ж (50 кг)1 баш малга орточо баа 08.09.2016ж
(50 кг)
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н10.09.2015ж.карата 1 мүшөк (45 кг) орточо баа2016ж. 2015ж.катышы % м/н
Чүй, Токмокш.240-300240-300өзгөрүүсүз-280-30093,1%
Кара-Балташ.220-250220-250өзгөрүүсүз-350-37065,3%
Ысык-Көл,Караколш.250-260270-275+ 20; + 15108%;105,8%340-35078,9%
Чолпон-Аташ.280-280280-300+ 20107,1%370-38077,3%
Балыкчы ш.210-250210-250өзгөрүүсүз-340-35066,7%
Нарын, Нарын ш270-290270-290өзгөрүүсүз-430-45063,6%
Кочкор айылы270-280270-280өзгөрүүсүз-380-40070,5%
Талас, Талас ш.220-300220-300өзгөрүүсүз-360-37065,7%
Бишкек ш.230-250230-250өзгөрүүсүз-340-35069,6%

Өткөн  жылга салыштырмалуу цементке болгон орточо чекене баалар  Түндүк аймактар боюнча  төмөндөп, таблицада көрсөтүлдү.

 

Күйүүчү майлоочу майлардын облустар боюнча орточо баалары 

(“Газпромнефть-Азия”)

 
Облустар
 
ЖЧК “ Газпром Нефть Азия”1 литр баасы 
31.08.2016ж. карата (сом м/н)
1 литр баасы 
08.09.2016ж. карата (сом м/н)
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н1 литр баасы 
10.09.2015ж. карата (сом м/н)
2016ж. 2015ж.катышы % м/н
 
Чүй
А-923636өзгөрүүсүз-4285,7%
А-803131өзгөрүүсүз-3588,6%
диз. май          3232өзгөрүүсүз-3884,2%
 
     Ысык-Көл
А-92 36 36өзгөрүүсүз-4285,7%
А-803131өзгөрүүсүз-3588,6%
диз. май    3232өзгөрүүсүз-3884,2%
 
Нарын
А-92 36 36өзгөрүүсүз-4285,7%
А-803131өзгөрүүсүз-3588,6%
диз. май        3232өзгөрүүсүз-3884,2%
 
Талас
А-92 36 36өзгөрүүсүз-4285,7%
А-803131өзгөрүүсүз-3588,6%
диз. май3232өзгөрүүсүз-3884,2%

 

Күйүүчү майлоочу майлардын Бишкек шаары боюнча баасы

ЖЧК“ Газпром Нефть Азия”1 литр баасы 
31.08.2016ж. карата (сом м/н)
1 литр баасы 
08.09.2016ж. карата (сом м/н)
Айырмачылык (миң сом м/н)Өсүү темпи %м/н1 литр баасы 
10.09.2015ж. карата (сом м/н)
2016ж. 2015ж.катышы % м/н
бензин А – 923636өзгөрүүсүз-4285,7%
бензин А – 803131өзгөрүүсүз-3588,6%
диз. май3232өзгөрүүсүз-3884,2%

 

Нефть баасы

         2016 жылдын 8 сентябрына карата иштетилбеген нефтинин баасы Лондон биржасында (ICE)  48,65  АКШ доллары турат бир челеги, бир жумада  1,72 долларга жогорулады,  Нью-Йорк биржасында (NYMEX) бир жумада 1,35 АКШ долларына жогорулап  46,21 АКШ долларын түздү. 

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу