27 техникалык эксперт, баалоочу жана комитеттин астындагы мүчөлөр аккредитация маселелери боюнча окутулду

Новости
13-Декабрь 2015-ж.
2032

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Кыргыз аккредитация борборунун лабораторияларынын аккредитация бөлүмүнүн адистери «Метрология» ТК Лаб подкомитетинин жетекчилигин тартуу менен 27 техникалык экспертти, подкомитеттин баалоочуларын жана мүчөлөрүнө аккредитациялоо маселелери боюнча окутуу жүргүзүлдү.

Максаттуу топ катары КАБ реестрине киргизилген, аккредитация боюнча иштерге тартылган техникалык эксперттер жана баалоочулар болушту, окутуунун негизги максаты болуп алардын ишмердигин мониторингдөө убагында аныкталган боштуктарды толуктоо, бар болгон билимди бекемдөө, аларды актуалдаштыруу болгон.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу