Кен казуучулар боло турган ал жеткис күчтөр жөнүндө билдирүүлөрү зарыл

Новости
29-Ноябрь 2015-ж.
1979
2015-жылдын 6-ноябрында «Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн төлөө, төлөмдүн ставкаларын жана төлөмдү эсептөө тартибин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна кол коюлду.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу