КР ЭКМ ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери коррупцияга каршы билим берүү жана ишмердүүлүк багыттары боюнча билимди жаңылоо максатында окуудан өтүштү

Новости
21-Май 2024-ж.
799

2024-жылдын 20-майында  Кыргыз аккредитациялоо борборунун, "Бирдиктүү терезе борборунун", "Кыргыз Экспорт" борборунун, "Адал-индустрия" борборунун, Туризм департаментинин, Банкрот иштери боюнча департаменттин жана региондор аралык башкармалыктын кызматкерлери коррупцияга каршы окуулардан өтүштү.

Семинар КР Экономика жана коммерция министрлигинин коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Назгүл Сыдыгалиева тарабынан коррупцияны алдын алуу системасынын алкагында министрликтин ишинин багыттары боюнча коррупцияга каршы агартуу жана билимдерди жаңылоо максатында өткөрүлдү.

Коррупция-бул өлкөнүн социалдык-экономикалык модернизациясынын жана демократиялык өнүгүүсүнүн жолундагы олуттуу коркунуч. Коррупциянын көрүнүштөрүнө байланыштуу мамлекеттик бийлик органдарына ишенбөөчүлүк коомдун өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларды туура эмес кабыл алышына алып келет.

Буга байланыштуу иш - чарада 2012-жылдан тартып министрликке карата калктын ишеним индексинин (мындан ары-КИИ) анализинин жыйынтыктары айтылды. КИИни жогорулатуу 2023-2025-жылдарга министрликтин системасында коррупциянын алдын алуу боюнча стратегиялык иш-аракеттер планынын максаттуу индикатору болуп саналат.

Семинарда коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо, баалоо жана башкаруу маселелери каралды. Коррупциялык тобокелдиктерди башкаруу процессинин этаптары деталдуу түрдө каралат: тобокелдиктерди талдоо жана аныктоо, тобокелдиктерди баалоо, тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча чараларды кабыл алуу жана иштеп чыгуу жана мониторинг. Талдоолордун жана тобокелдиктерди баалоонун жыйынтыгы боюнча Министрлик 2024-2026-жылдарга коррупциялык тобокелдиктерди башкаруу планын иштеп чыкты, анда министрликтин айрым функцияларына жана иш процесстерине мүнөздүү болгон коррупциялык тобокелдиктерди четтетүү же азайтуу боюнча иш-чараларды жана механизмдерди максималдуу түрдө камтыйт. Мындан тышкары, министрлик коррупцияга каршы саясат катары ак ниеттик декларациясын иштеп чыгууну пландаштырууда, ал министрликте коррупциянын алдын алуу боюнча бирдиктүү мамилени түзүү үчүн негиз болот.

Адеп-ахлактан жана этикадан башталып, жеке баалуулуктарга түздөн-түз байланыштуу кызмат адамдарынын этиканы сактоого өзгөчө басым жасалат. Адеп-ахлактык баалуулуктарды жана моралдык-этикалык нормаларды этибарга алуу инсандын девиантты жүрүм-турумуна алып келет, бул коррупцияга алып келет.

Семинардын жыйынтыгы боюнча катышуучулар башка тематикалар боюнча мындай окутуу иш-чараларын уюштурууну улантууну каалашканын билдиришти, мисалы, этикалык стандарттар жана кызыкчылыктардын кагылышуусу маселелерин кененирээк изилдөө. Катышуучулар ошондой эле коррупция кызмат адамдарынан бир тараптуу гана эмес, коомдук эмес секторго да жайылып жатканын түшүнүүнүн маанилүүлүгү тууралуу ой бөлүштү.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу