КР ЭКМ ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин коррупцияга каршы күрөшүү маселелери боюнча окутуу улантылууда

Новости
16-Май 2024-ж.
1075

2024-жылдын 15-майында КР Экономика жана коммерция министрлигинин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Назгүл Сыдыгалиева КР ЭКМ финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери үчүн семинар өткөрдү. Семинар министрликтин коррупциянын алдын алуу системасынын алкагындагы ишмердигинин үч багытына арналган: стратегиялык, аналитикалык жана пропагандалык.

Коррупция көп кырдуу көрүнүш жана аны башкаруу кыйын. Коррупция социалдык-экономикалык кайра түзүүлөрдүн жана өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүнүн жолунда олуттуу коркунуч болуп, ар бир жолу өзгөрүүдө. Коррупциянын көрүнүштөрүнө байланыштуу мамлекеттик бийлик органдарына ишенбөөчүлүк коомдун өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларды туура эмес кабыл алышына алып келет.

Буга байланыштуу иш – чарада калктын министрликке болгон ишеним индексин талдоонун жыйынтыктары айтылды, аны жогорулатуу 2023-2025-жылдарга Министрликтин системасында коррупцияны алдын алуу боюнча иш-аракеттердин стратегиялык планынын максаттуу индикатору болуп саналат. Калктын ишеним индексинин министрликке карата тенденциясы бул индекске 2012-жылдан тартып байкоо жүргүзүүнүн башталышынан тартып, ошондой эле акыркы үч жыл ичинде жана 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча, ошондой эле региондук ар түрдүүлүктө талдоого алынган.

Семинар ошондой эле коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо, баалоо жана башкаруу маселелерин теориялык жана практикалык изилдөөгө арналган. Коррупциялык тобокелдиктерди башкаруу процесси 4 этаптан турат жана циклдик болуп саналат, мында тобокелдиктерди талдоо жана табуу, тобокелдиктерди баалоо, тобокелдиктерди минималдаштыруу жана мониторинг жүргүзүү боюнча чараларды кабыл алуу жана иштеп чыгуу процесстери жүрөт, анын процессинде мурда идентификацияланбаган тобокелдиктерди идентификациялоо жүзөгө ашырылат.

Министрлик тарабынан 2024-2026-жылдарга коррупциялык тобокелдиктерди башкаруу боюнча План иштелип чыккан, ал максималдуу түрдө министрликтин функцияларында жана иш процесстеринде камтылган ар бир коррупциялык тобокелдиктерди жоюу же азайтуу боюнча чараларды/механизмдерди камтыйт. Мындан тышкары, министрлик жакшы тартип жөнүндө декларация түрүндө өзүнүн антикоррупциялык саясатын иштеп чыгууну пландаштырат, ал министрликте коррупцияны алдын алууга карата бирдиктүү мамилени түзүү үчүн негиз болот.

Адеп-ахлактан жана адеп-ахлактан башталып, инсандык баалуулуктар менен түздөн-түз байланышкан кызмат адамдарынын этиканы сактоосуна өзгөчө басым жасалат. Адеп-ахлактык баалуулуктарды жана моралдык-этикалык ченемдерди этибарга албоо инсандын девианттык жүрүм-турумуна алып келет, бул дагы коррупциянын бир түрү болуп саналат.

Бардык рангдагы ведомстволук бөлүмдөрдүн кызматкерлерин коррупцияга каршы маселелерге окутуу боюнча иш-чара улантылат.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу