Энергия натыйжалуулугун ишке ашыруу климаттын өзгөрүшүн азайтууга жардам берет

Новости
15-Апрель 2024-ж.
948

2024-жылдын 12-апрелинде туруктуу өнүктүрүүнүн жана аткаруунун стандарттары жөнүндө ИСО-долбоордун жыйынтыгы боюнча, Кыргызстандарттын базасында маалыматтык-агартуу семинары өткөрүлдү. Семинарда  ИСО 50001:2018 "Энергетикалык менеджмент системалары Талаптар жана колдонуу боюнча колдонмо" эл аралык стандартын киргизүү боюнча маселелер жана көйгөйлөр каралды». Семинардын катышуучулары энергокомпаниялар, өндүрүүчүлөр, соода тармактары жана жеке бизнес болушту.

2023-жылдын июнь айынан 2024-жылдын апрель айына чейин бул долбоордун ишине тартылган Кыргызстандын улуттук эксперттер тобу өз ишинин жыйынтыгын көрсөттү.

Долбоордун I фазасында АКШ жана Ирландиядан келген энергонатыйжалуулук жана энергонатыйжалуулук жаатындагы эл аралык эксперттер тарабынан Кыргызстандын командасы окутулду. Долбоордун II фазасында эксперттердин окутулган командасы тандалып алынган пилоттук компаниялар менен бирге ИСО 50001:2018 "Энергетикалык менеджмент системалары. Талаптар жана колдонуу боюнча колдонмо"стандартынын элементтерин киргизүү бөлүгүн иштеп чыгышты. Жыйынтыктар семинарда көрсөтүлдү жана ИСО 50001:2018ди киргизүү жана аны ишке киргизүү менен байланышкан артыкчылыктар үчүн башка компаниялар үчүн мыкты үлгү болду.

Семинардын бардык катышуучулары бир добуштан энергиянын натыйжалуулугун ишке ашыруу уюмдарга акча каражаттарын, ошондой эле ресурстарды үнөмдөөгө жана климаттык өзгөрүүлөрдүн деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет деген тыянак чыгарышты. ИСО 50001:2018 энергияны башкаруу системаларын (EnMS) иштеп чыгуу аркылуу энергияны натыйжалуу пайдаланууда ар кандай секторлордун уюмдарын колдойт.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу