Кыргызстан аймактык өнүгүүнү башкаруу боюнча эл аралык тажрыйбаны үйрөнүп, өзүнүкү менен тең бөлүшөт

Новости
28-Март 2024-ж.
1500

2024-жылдын 28 жана 29-мартында Бишкекте мамлекеттик органдардын, эксперттик коомчулуктун жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда региондук өнүгүүнү башкаруудагы учурдагы тенденцияларды жана эл аралык тажрыйбаны талкуулоо болот. Талкуунун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын аймактарын 2024–2028-жылдарга өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын долбоорун иштеп чыгуу үчүн негиз катары алынат.

«Бул семинардын актуалдуулугу КР Президентинин 2022-жылдын 18-октябрындагы «Административдик-аймактык түзүлүштү өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө» Жарлыгында чагылдырылган Кыргыз Республикасынын муктаждыгына байланыштуу. райондорду адистештирүүгө жана мейкиндикти пландаштыруунун заманбап ыкмаларын жана инвестициялык активдүүлүктү стимулдаштыруунун жаңы механизмдерин колдонуу менен өнүктүрүүнү колдоонун ири борборлорун түзүүгө негизделген аймактарды комплекстүү социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын долбоорун иштеп чыгуу үчүн шартталган.

Президенттин ушул Жарлыгын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Иш-чаралар планын аткаруу максатында Экономика жана коммерция министрлиги 2024-жылдын 17-январындагы № 4 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын долбоорун иштеп чыгууда 2024-2028-жылдары Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы», боюнча Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү - деди  КР ЭКМ министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов.

Иш-чара КР ЭКМ тарабынан Улуу Британия Өкмөтүнүн каржылык колдоосунда Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны өнүктүрүү процессинин алкагында «Экономикалык өнүгүү үчүн эффективдүү башкаруу» программасын ишке ашыруунун алкагында уюштурулду. 2024-2028-жылдарга. Семинардын оператору Өнүктүрүү саясат институту болуп саналат.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу