Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы № 45 "Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методологияны жана мамлекеттик стратегиялык документтердин стратегиялык пландаштыруунун негиздерине шайкештигине баалоо жана инвентаризациялоо боюнча методологияны бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы № 1 буйругу менен бекитилген)
Буйруктар 1
2 Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү прогрессине мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун МАТРИЦАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-февралындагы № 48 -б буйругу менен бекитилген)
Буйрук 48-р
3 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы)
221
4 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-ноябрындагы № 358-б Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экономиканы турукташтыруу боюнча кыска мөөнөттүү иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө
2020-11-05 358-р
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу