Лицензиялардын жана уруксаттардын маалымат порталынын презентациясы

30 апреля 2021 г
Лицензиялардын жана уруксаттардын бирдиктүү электрондук порталын түзүүнүн максаты: - ишкердик жүргүзүүгө берилген уруксаттардын/административдик жол-жоболордун толук тизмесин түзүү; - убакыттын чыгымдарын кыскартуу, активдүү маалыматты алуу; - лицензияларды жана уруксаттарды берүүнүн автоматташтырылган тутумун түзүү үчүн негизди түзүү.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу