Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин конкурстун комиссиясынын чечимине ылайык

Вакансии
01-Июнь 2020-ж.

Жусупова Нуржанат Усенакуновна

 мамлекеттик менчик саясаты башкармалыгынын мамлекеттик менчикти башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды.

Онлайн кайрылуу