Мамлекеттик органдар үчүн жөнгө салуучу реформа

Новости
13-Июль 2015-ж.
614
2015-жылдын 6-9- июлунда Жөнгө салуучу реформа бөлүмүнүн консультанттары (долбоор Бишкек шаарындагы ОБСЕ Борбору менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ишке ашырлууда) ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга (ЧУА) деталдуу талдоо жүргүзө турган 34 мамлекеттик органдардын өкүлдөрү үчүн 15 тренингди өткөрүштү.

Окутуунун темасы ушул ЧУА талдоо жана баалоо жүргүзүү болду. Акцент он лайн режиминде талдоону жүргүзүүгө жана рекомендацияларды талкуулоого мүмкүндүк түзүүчү уникалдуу маалыматтар базасы- электрондук гильотинаны иш жүзүндө толтурууга жасалган.

23-июньда Жөнгө салуу реформа боюнча кеңеш менен өлкөдөгү экономикалык жашоого тигил же бул ЧУА кандай таасир тийгзе тургандыгына деталдуу досье түзүлө турган ЧУА эркин тизмеги бекитилди.
Онлайн кайрылуу