Техникалык жардам көрсөтүү программасы чакан жана орто бизнестин рынокко жеткиликтүүлүгүн кеңейтет

Новости
30-Март 2021-ж.
734

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлиги “Жер-жемиштер боюнча кошумча наркты түзүү тизмектеринде стандарттарды сактоо боюнча алардын потенциалын бекемдөө жолу менен чакан жана орто бизнестин рынокторго жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү” (ЮНИДО долбоорунун номери: 180061) долбоорунун алкагында “Ысык-Көл облусунун жер-жемиштери боюнча кошумча наркты түзүү тизмектерине катышкан ишканалар жана/же уюмдар үчүн техникалык жардам программасы” техникалык тапшырма иштелип чыккан.

Техникалык жардам программасы менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышсаңыздар болот: 

https://open.unido.org/projects/KG/projects/

Онлайн кайрылуу