Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2020-жылдын 3, 4-сентябрындагы № 18, 19 конкурстун комиссиясынын чечимине ылайык:

Вакансии
07-Сентябрь 2020-ж.
1572

Абышов Залкарбек Нурыманович

экономикалык саясаттын башкы башкармалыгынын макроэкономикалык талдоо жана божомолдоо бөлүмүнүн башкы адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Ачакеева Айдай Асангариевна


- уюштуруу-техникалык жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын контролдоо жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Бактыбеков Данияр Бактыбекович

- инвестициялык саясат башкармалыгынын инвестициялык саясат бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Каныбек уулу Элимбек


ЕАЭБди координациялоо башкармалыгынын ЕАЭБ менен иштөө бөлүмүнүн адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Мамытова Акмаанай Чолпонбаевна


ЕАЭБди координациялоо башкармалыгынын интеграцияны өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Мукаматов Тынчтыкбек Мукаматович

бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын эл аралык бажы жана салык мамилелер бөлүмүнүн башчысы болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Мураталиев Азамат Табылдиевич

- бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын бажы саясаты жана тарифтик жөнгө салуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Ташиева Акзыйнат Жапаркуловна

ишкердик саясат башкармалыгынын лицензиялык-уруксат жана ЖСТТ бөлүмүнүн башкы адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Тентимишева Акылай Азаматовна


мамлекеттик менчик саясаты башкармалыгынын мамлекеттик менчикти башкаруу саясаты бөлүмүнүн адиси болуп, 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды;

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу