Пандемия учурунда бизнеске жардам көрсөтүү үчүн кандай чаралар көрүлдү

Новости
24-Июль 2020-ж.
292

КР Премьер-министри Кубатбек Боронов 2020-жылдын 1-октябрына чейин салык отчетун берүү мөөнөтүн, социалдык төгүмдөр боюнча отчеттуулукту, ошондой эле жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү жана өнүктүрүүгө чегерүүлөр боюнча отчетту узартуу жөнүндө токтомго кол койду.

Негиздеме-маалымкатта белгиленгендей, мындай чара жарандардын аймактык салык органдарында топтолуусун болтурбоо жана “COVID-19” коронавирустук инфекциясынын жайылышынын тобокелдиктерин жана коркунучтарын азайтуу максатында, ошондой эле бизнес-коомчулуктун кайрылууларына байланыштуу кабыл алынган.

Документте бекитилгендей жеке ишкерлер жана уюмдар 2020-жылдын экинчи кварталындагы отчеттук мезгилдер үчүн жана/же 2020-жылдын 1-июнунан 31-августуна чейин жазуу жүзүндөгү арызысыз 2020-жылдын 1-октябрына чейин төмөнкүлөрдү берүүгө укуктуу:

- Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо кыйыр салыктар боюнча салыктык отчеттуулуктан тышкары салыктык отчеттуулукту;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчеттуулукту;

- жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр боюнча отчетту (FORM STI-157).

Белгилей кетчү нерсе, токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2020-жылдын 1-июлунан тарта күчүнө кирет, башкача айтканда артка карай күчкө ээ жана эгер салык төлөөчү көрсөтүлгөн убакытта (2020-жылдын 15- жана 20-июлунда) отчетторду бербесе, анда ага эч кандай жоопкерчилик чаралары колдонулбайт.

Бизнестен күтүлгөн социалдык жоопкерчилик мамлекеттен бир тараптуу колдоону талап кылат. Экономикалык ишти, анын ичинде ишкердик ишти колдоо үчүн дагы кандай кадамдар жасалгандыгын эстейбиз.

- 2020-жылдын 1-апрелинен 1-октябрына чейин салык төлөөчүлөргө ал жеткис күч жагдайынын натыйжасында салыктар боюнча карыздардын суммасын 1 жылдан ашпаган мөөнөткө банктык гарантия жөнүндө  документтерди көрсөтпөстөн кийинкиге калтыруу же бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү берилген;

- ишкердик субъекттери үчүн салык отчетун берүү мөөнөтү 2020-жылдын 1-июлуна чейин узартылган;

- 2021-жылдын 1-апрелине чейин жеке жактарга жана жеке ишкерлерге 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын берүү мөөнөттөрү узартылган;

- 2020-жылдын 1-июлуна чейин салыктык милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн салыктык санкцияларды жана туумдарды колдонбоо ченемдери каралган.

2020-жылдын 20-апрелинде Өкмөт кезектеги токтому менен бизнести колдоого багытталган бир катар чараларды бекиткен.

- 2020-жылдын 1-июлуна чейин камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр 2020-жылдын 1-мартынан 31-майына чейин отчеттук мезгилдеги мамлекеттик социалдык камсыздандыруу фонддору боюнча отчетторду берүүгө укуктуу;

- 2020-жылдын 1-мартынан 31-майына чейин отчеттук мезгилдеги карыздардын суммасы боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөгөндүгү үчүн туум алынбайт.

Ошондой эле, төмөндөгүлөрдү эске албаганда 2021-жылдын 1-январына чейин салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүүгө тыюу салуу киргизилген:

• акциздик товарлардын топторун өндүрүү жана жүгүртүү чөйрөсүндө иш алып барган ишкердик субъекттерин пландуу текшерүүлөр;

• уюмдар кайра уюштурулган, жоюлган жана жеке ишкердин иши токтотулган учурда жүргүзүлүүчү пландан тышкаркы текшерүүлөр;

• салык төлөөчүлөр тарабынан салыктарды туура эмес эсептөө фактылары жөнүндө күбөлөндүрүүчү документ менен тастыкталган маалыматтар салык кызматынын органдары тарабынан алынган учурда пландан тышкары текшерүүлөрдү жана кайра текшерүүлөрдү жүргүзүү;

• ӨК/ӨА бүткөндөн кийин камералык текшерүүлөрдү жүргүзүү.

Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун электрондук системасынын компоненттерин (ФЭС, ЭТТКК жана виртуалдуу ККМ) киргизүүнүн мөөнөтү 2020-жылдын 1-июлуна чейин узартылган.

Мамлекеттик контролдоочу органдардын текшерүү ишине киргизилген мораторийдин мөөнөтүн 2022-жылдын 1-январына чейин узартылган.

2021-жылдын 1-январына чейин ишканаларга банкроттук жол-жоболорун жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган.

Май айында Өкмөт экономиканы калыбына келтирүү боюнча иш-чаралардын планын бекиткен, анын маанилүү пункту ишкердик субъекттерин жеңилдетилген кредиттөөгө 14,0 млрд. сом өлчөмүндө Кризиске каршы фондун түзүү болгон. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында, кредит берүү процессин жөнөкөйлөштүрүү - бул өкмөттүн бизнести колдоого багытталган натыйжалуу кадамы.

Экономика министрлигинде экономиканы калыбына келтирүү алкагында ишкерлик субъекттерин жеңилдетилген финансылык колдоо жана ишканалардын ишин өбөлгөлөө программасы иштелип чыккандыгы, чакан жана орто бизнеске жеңилдетилген кредит берүү, ишкердик ишти ачык-айкын эсепке алуу жана отчет берүү үчүн автоматташтырылган тутумдар киргизилгендиги айтылды (ККМ-онлайн, ЭЭФ).

Ошондой эле, экспорттук багыттагы жана импортту алмаштыруу чөйрөсүндө жана региондук маанидеги кластерлерге кирген региондук долбоорлор үчүн өндүрүш сектору үчүн жеңилдетилген кредит берүү жүргүзүлгөн.

Пандемия айларында Экономика министрлиги тарабынан өзгөчө кырдаал/ өзгөчө абал мезгилиндеги экономикалык / ишкердик иштин (соода жана кызмат көрсөтүү түйүндөрүнүн) жүргүзүлбөгөн мезгилиндеги салыктык келишимдердин милдеттенмелери кайрадан каралып чыккан; кошуп эсептелген пайыздар, туумдар, салык санкциялары, салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздардын түзүмү өзгөртүлгөн. Капиталдарды жана мүлктү легалдаштырылган капиталдын суммасына мүлктү сактоого кепилдик берүү жана кандайдыр бир төлөмдөрдү, салыктарды жана айыптарды алуудан бошотуу менен легалдаштыруу жүргүзүлгөн. Бюджетти түзүүчү ишканалардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн контролдук жана мониторинг механизми (кураторлук) киргизилген.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын экономикасын кризистен кийинки калыбына келтирүүнүн жана андан ары өнүктүрүүнүн комплекстүү программасы ишке ашырылып жатат.

Онлайн кайрылуу