КР Экономика жана монополияга каршы министрлигине караштуу Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы тарабынан ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында КР мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча социологиялык сурам үчүн анкета иштелип чыкты.

Новости
04-Июль 2012-ж.
1383

Метрологиялык көзөмөл формасында мамлекеттик жөнгө салуунун регулятивдик таасирди талдоону жазууга материалдарды даярдоодо, КР Экономика жана монополияга каршы министрлигине караштуу Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы тарабынан анкета иштелип чыкты.

Социологиялык сурамдын максаты болуп ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында КР мыйзамдарынын сакталышына көзөмөлдү ишке ашырган мамлекеттик органга муктаждыкты орнотуу болмок.

Респонденттердин аудиториясын максималдуу тартуу үчүн КР Экономика жана монополияга каршы министрлигине караштуу Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы социологиялык сурам үчүн анкетаны толтурууну сунуштоодо. Бардык жооптор ушул гана изилдөөдө колдонулат, жашырындык кепилдиги берилет. Толук маалымат менен 625770 телефону боюнча метрологиялык көзөмөлдү талдоо, мониторингдөө жана өнүктүрүү бөлүмүндө таанышса болот. Анкетанын формасы тиркелет: metrologkg@ inbox.ru эл.почтасы менен жөнөтүү.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу