Кырыгз Республикасынын облустарында жана Бишкек шаарынын базарларындагы 2018 жылдын 20 февралынан 13 мартына чейинки күйүүчү майлоочу майлардын жана тамак-аш продуктуларынын орточо бааларына анализ.

Анализ цен
10-Декабрь 2018-ж.
1376
Онлайн кайрылуу