Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы № 45 "Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методологияны жана мамлекеттик стратегиялык документтердин стратегиялык пландаштыруунун негиздерине шайкештигине баалоо жана инвентаризациялоо боюнча методологияны бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы № 1 буйругу менен бекитилген)
Буйруктар 1
2 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын бекитүү жөнүндө Концепция (Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 31-мартындагы № 194 токтому менен бекитилген)
Токтомдор 194
3 2018-жылды Региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 10-январындагы № 2 ПЖ)
2
4 Кыргыз Республикасынын Президентинин "2018-жылды Региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө" Жарлыгын жана 2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын ишке ашыруу боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-мартындагы № 107-б буйругу)
Буйрук 107-р
5 Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү прогрессине мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун МАТРИЦАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-февралындагы № 48 -б буйругу менен бекитилген)
Буйрук 48-р
6 2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүү ПРОГРАММАСЫ "Биримдик, ишеним, жаратмандык" (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген)
Токтомдор 2377-VI
7 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Биримдик. Ишеним. Жаратмандык" программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылга иш-чаралар планы
Токтомдор 413
8 Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобо (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 токтому)
Токтомдор 2014-11-10 633
9 Кыргыз Республикасында Региондорду өнүктүрүү жылын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-февралдагы № 53-р буйругу)
Буйрук 53-р
10 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы)
221
Онлайн кайрылуу