Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №74
2 Банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлордун отчетторун берүү боюнча НУСКАМА
Нускамалар №143
3 Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө ЖОБО
Жобо №584
4 Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу
Эреже №865
5 Кыргыз Республикасындагы баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигинин УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Эреже №537
6 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Баалоо ишмердигин өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО
Жобо №537
7 Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө Жобо
Жобо №260
8 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Токтомдор №217
9 Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө
Токтомдор №537
10 "Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы №31
11 "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы №60
12 Кыргыз Республикасынын "Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №37
13 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №31
14 Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №64
15 Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА
Нускамалар №8
16 Кыргыз Республикасында акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун ишин оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО
Жобо №804
17 Мамлекеттик мүлктү андан ары сатып алуу менен башкарууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө Жобо
Жобо №624
18 Мамлекеттик менчиктештирүү фондунун каражаттарын пайдалануу тартиби жөнүндө Жобо
Жобо №14
19 Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
Жобо №374
20 Мамлекеттик менчикти тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №168
21 Мамлекеттик менчикти конкурска коюп сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №168
22 Аукциондо сатуу ыкмасы менен мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №801
23 Кийинки сатып алуу менен ижарага берүү ыкмасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №370
24 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Жобо №774
25 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Жобо №169
26 Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Токтомдор №941-V
27 Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Токтомдор №3816-V
28 Иштебеген бир катар мамлекеттик ишканаларды жоюу жөнүндө
Токтомдор №81
29 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө
Токтомдор №530
30 "Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
Токтомдор №374
31 "Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдорду башкаруунун системасынын натыйжалуулугун көтөрүү боюнча чаралар жөнүндө"
Токтомдор №513
32 Мамлекеттик ишканаларды башкарууну өркүндөтүү жөнүндө
Токтомдор №62
33 2015-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү ПРОГРАММАСЫ
Программалар №5408-V
34 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасынын долбоору тууралуу
Токтомдор №469
Онлайн кайрылуу