Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси
Ченемдик укуктук актылар 69
2 "Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Ченемдик укуктук актылар 61
3 Кыргыз Республикасында мамлекеттик болжолдоонун системасын жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдорун иштеп чыгуунун тартиби
Ченемдик укуктук актылар 239
4 Экономикалык болжолдоо боюнча методикалык негиздер (2018-жылдын 4-майындагы КР Экономика министрлигинин буйругу)
Ченемдик укуктук актылар
5 Мамлекеттик резервдин материалдык баалуулуктарын узак мөөнөттүү сактоо боюнча Нускама
Ченемдик укуктук актылар
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу