Телефонный Справочник Министерства Экономики Кыргызской Республики
Единый Номер 62-05-35
 • График приема граждан
  Занимаемая должность Ф.И.О. Номер служебного телефона День недели Время №кабинета
  Министр Муканбетов Санжар Турдукожоевич +996 (312) 62-05-90 Понедельник с 17.00 до 18.00 238
  Cтатс-секретарь Шаршеев Айдин Омуралиевич +996 (312) 66-35-20 Четверг с 17.00 до 18.00 402
  Заместитель министра Абакиров Эльдар Курманбекович +996 (312) 66-33-28 Пятница с 17.00 до 18.00 332
  Заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич +996 (312) 62-41-10 Среда с 17.00 до 18.00 325
  Заместитель министра Алыбаев Автандил Шейшенбекович +996 (312) 62-05-41 Вторник с 17.00 до 18.00 324
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Контролдоо жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +266
  Маалыматтык жана техникалык камсыздоо сектору (IT) 996 (312) 62 05 35 +200
  Мамлекеттик тил жана лингвистикалык экспертиза бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5050
  Финансылык пландоо жана эсепке алуу бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5044
  ЖМК менен иштөө сектору 996 (312) 624118
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Персонал менен иштөө бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +205 +210 +187 +248
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Укуктук колдоо бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +189 +251
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 996 (312) 62 05 35 +256
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Макроэкономикалык болжолдоо бөлүмү 996 (312) 624947
  Экономикалык талдоо жана МОБ бөлүмү 996 (312) 624934
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Туруктуу өнүктүрүү саясаты бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5034
  Программаларга мониторинг жүргүзүү жана экспертизалоо бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +125, +143, +5034
  Региондорду өнүктүрүү саясаты бөлүмү 996 (312) 625720
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Донордук жардамдарды координациялоо жана талдоо бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +167
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  ЕАЭБ менен иштөө бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +196
  Интеграцияны өнүктүрүү сектору 996 (312) 624936
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Шайкештикти баалоо системаларын жөнгө салуу жана Халал индустрия бөлүмү 996 (312) 663519 620535 +219, 160
  Техникалык регламенттер жана стандарттар боюнча иштерди координациялоо бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +214 +130 +110
  Өлчөө бирдейлигин камсыздоо боюнча сектор 996 (312) 62 05 35 +198, +273
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Соода саясаты жана экспортту өнүктүрүү бөлүмү 996 (312) 624951
  Тарифтик, тарифтик эмес жөнгө салуу жана экспорттук контролдоо бөлүмү 996 (312) 621190
  ДСУ маселелери боюнча сектор 996 (312) 620282
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Салык саясаты бөлүмү 996 (312) 624928
  Салыктык чараларды талдоо жана баалоо бөлүмү 996 (312) 625783
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Бажы саясаты бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5047
  Эл аралык салык жана бажы мамилелер бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5042
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Эл аралык кызматташтык бөлүмү 996 (312) 626306
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Мамлекеттик менчикти башкаруу саясаты бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +261
  Банкроттук жана баалоо иши саясаты бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +5056
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Лицензиялык-уруксат берүү ишин жөнгө салуу жана ЖСТТ бөлүмү 996 (312) 624985
  Ишкердик саясат бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +274
  Контролдоо-көзөмөлдөө ишин жөнгө салуу сектору 996 (312) 620319 620535 +146+148+169
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу саясаты бөлүмү 996 (312) 625744, 62 05 35 +243 +183 +197
  Монополияга каршы саясат бөлүмү 996 (312) 624113
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Инвестициялык саясат жана ЭЭЗ бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +159
  МЖӨ сектору 996 (312) 62 05 35 +141
 • Наименование структурного подразделения Контактные номера
  Техникалык, уюштуруучулук колдоо жана сатып алуулар бөлүмү 996 (312) 62 05 35 +133
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу